Hoens & Souren Advocaten

Miss Etam en Promiss

De curatoren van de Etam Groep, mr. Pierre van Voorst en mr. Martijn Vermeeren, hebben met succes een kort geding procedure gevoerd tegen een verhuurder, die niet bereid was mee te werken aan een indeplaatsstelling van de doorstarter in haar winkelruimte.

De Voorzieningenrechter oordeelde dat sprake is van bedrijfsoverdracht, waarbij de wezenlijke kenmerken van de Etam-formule gehandhaafd blijven. De verhuurder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de doorstarter als opvolgend huurder niet aan haar verplichtingen zal voldoen. Vervolgens oordeelde de Voorzieningenrechter dat de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder op de dag van de faillietverklaring te voorbarig was en misbruik van recht opleverde. De verhuurder had eerst met de curatoren in overleg moeten treden. Als zij dat had gedaan had zij van de curatoren kunnen vernemen dat plannen bestonden voor een doorstart en indeplaatsstelling. Een week na faillissement hebben de curatoren de verhuurders hierover schriftelijk geïnformeerd. De verhuurder heeft misbruik gemaakt van haar opzeggingsbevoegdheid en de vordering tot ontruiming is afgewezen.

Voor het gehele vonnis, klik hier

 

Read more articles