Hoens & Souren Advocaten

Workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans op 2 april 2019

Alles over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Wat kunt u nu al doen?

Wat is de WAB?

Nog geen vier jaar geleden is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Bent u er net aan gewend, heeft  de Tweede Kamer onlangs het Wetvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen waardoor het arbeidsrecht weer gewijzigd gaat worden.

De Eerste Kamer is spoedig aan de beurt om het wetsvoorstel te behandelen. Indien de wet wordt aangenomen, zijn de wijzigingen vanaf 2020 van kracht.

Wat staat er in de WAB?

Vast minder vast en flex minder flex is het motto.

Er komen nieuwe regels over ontslag en de transitievergoeding,  maar ook op het gebied van flexwerkers verandert er een hoop. Er is naar balans gezocht en dat is te zien in de uitwerking: werknemers en werkgevers geven en nemen vice versa. Maar of dat in de praktijk ook zo zal uitwerken?

Hoewel de wet nog “under construction” is, geeft dat juist praktische rumoer, zoals over de inmiddels gesneuvelde proeftijd XL.

Bereid u nu al voor door deel te nemen aan onze workshop

Wat er gaat veranderen, welke invloed de veranderingen hebben op uw HR-beleid en wat u nu al kunt doen, vertellen wij u, aan de hand van een aantal sprekende casussen en praktische tips, tijdens  onze Workshop op dinsdag 2 april a.s.

Door deelname aan deze workshop bent u volledig up-to-date!

U en uw eventuele introducé(s) zijn hiervoor van harte uitgenodigd als relatie van Hoens & Souren Advocaten. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten en nader met elkaar kennis te maken tijdens een aangeklede borrel.

Programma  
Inloop: 15:30 uur
Workshop: 16:00 uur
Borrel: 17:30 uur
Einde: 18:30 uur

Waar en hoe?

De workshop vindt plaats in de Aletschgletsjer-zaal van Snowworld te Zoetermeer, waar voldoende parkeergelegenheid is voor de deur. U hoeft geen handschoenen of muts mee te nemen, dit is niet de skihal.

Kosteloos aanmelden

U kunt zich aanmelden via arbeidsrecht@hslaw.nl o.v.v. “Workshop WAB”. Graag ontvangen wij uw bedrijfsnaam en de namen van de deelnemers.

Wees er snel bij! Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Wij verheugen ons op uw komst. Tot 2 april!

Met vriendelijke groet,

Hilde van Uffelen-van der Burg

Read more articles