Hoens & Souren Advocaten

Hans Uiterlinden

Hans heeft een achtergrond in het ondernemings- en contractenrecht. Hij treedt op als curator en staat (middel)grote ondernemingen met contractuele en mededingingsrechtelijke uitdagingen bij.

De uitdagingen met betrekking tot contracten zijn divers. Wanprestatie, onrechtmatige daad, ontbinding, verrekening, schadevergoeding: bij het opstellen en beoordelen van contracten komen alle juridische figuren te pas. Van belang is ook om de concurrentiepositie niet uit het oog te verliezen: de Mededingingswet is strikt en de boetes zijn hoog. Laat u daarom niet verleiden tot goedkoop, dat is altijd duurkoop!

Opleiding

Na een studie contemporaine en sociaal-economische geschiedenis heeft Hans privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 2012 volgde hij de Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Institutioneel Insolventierecht

Over Hans

Hans werkt volgens de ‘BOB-methode’: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming. Aan een snelle babbel heeft hij een broertje dood; Hans analyseert eerst en adviseert daarna, duidelijk en zonder poespas. Voor wie eenmaal tot zijn clientèle behoort, gaat Hans voor goud.

Contact opnemen?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Hans.