Hoens & Souren Advocaten

Maarten Brouwers

Maarten vervulde diverse (internationale) commerciële functies in de automotive sector. Daarnaast voltooide hij een rechtenstudie. Deze combinatie van juridische en commerciële kennis en ervaring, is uiterst waardevol voor zijn activiteiten bij Hoens & Souren Advocaten, waar hij cliënten ondersteunt in faillissementen en adviseert over contracten.

Maarten heeft veel ervaring met het zelfstandig uitonderhandelen en opstellen van overeenkomsten en de bedrijfsmatige invulling daarvan. Daardoor kan hij zich snel inleven in uw situatie en adviseren rondom verschillende contracten. Daarnaast geeft hij advies over retentierecht, eigendomsvoorbehoud, pandrecht en het incasseren van openstaande (geld)vorderingen.

Opleiding

Maarten heeft zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Leiden. Vervolgens behaalde hij zijn Master Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geïnspireerd door zijn ervaringen als vestigingsmanager van een autodealerbedrijf, schreef hij een scriptie over de verhouding tussen dealer en importeur, waarin de opzegging van distributie- en franchiseovereenkomsten centraal stond.

Over Maarten

Maarten is een zelflerende en praktisch ingestelde jurist. Hij beschikt over een goed ontwikkeld Fingerspitzengefühl zodat hij intuïtief oplossingen en alternatieven kan aandragen die rekening houden met uw strategische belangen. Hij ondersteunt cliënten op een coachende en betrouwbare manier. Hij pakt zaken accuraat op en is inhoudelijk overtuigend. In het verlengde van zijn eerdere functies, is Maarten betrokken bij diverse commerciële- en marketingactiviteiten van Hoens & Souren Advocaten.

Contact opnemen?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Maarten.