Hoens & Souren Advocaten

Pierre van Voorst

Geschillen binnen en rondom ondernemingen

Pierre heeft veel ervaring in het oplossen van geschillen binnen en rondom ondernemingen. Zo regelde hij tot volle tevredenheid van zijn cliënten onder meer aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders, ontslag van statutair bestuurders, geschillen met banken en geschillen na overnames. Ondernemers weten hem ook te vinden om te adviseren over het voorkomen van potentiële conflicten.

Faillissementen en herstructureringen

Pierre heeft zeer ruime ervaring met de afwikkeling van faillissementen, waaronder Kraamzorg Nederland B.V. (een landelijke kraamzorgorganisatie met 35 vestigingen en 800 werknemers), Andalucia Projects B.V. (aanvankelijk een project van Bouwfonds, later SNS Property Fund), en Etam Groep (toen marktleider op het gebied van damesmode met 220 winkels). Regionaal bekende faillissementen waarbij Pierre betrokken was, zijn wildwaterbaan Dutch Water Dreams en Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Deze ervaringen hebben hem veel inzicht gegeven in ondernemingen en hem geleerd om effectief te opereren in crisissituaties. Ondernemers herkennen dat en profiteren daarvan bij het oplossen van hun problemen.

Opleiding

Pierre studeerde in 1992 af in het Nederlands recht (bedrijfsrecht) aan de Universiteit Leiden. Daarna rondde hij drie specialisatieopleidingen af: Ondernemings- en vennootschapsrecht (Grotius), Insolventierecht (Grotius) en Financiële Economie voor Curatoren (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • De Vereniging Corporate Litigation
  • Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
  • INSOL International
  • De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel

Over Pierre

Bij het oplossen van geschillen opereert Pierre soms met de fluwelen handschoen en soms door hard in te grijpen. Altijd zakelijk en doelgericht. Op de bal in plaats van op de man: de weg naar een deal moet altijd open blijven. Proactief gedrag en strategisch nadenken, altijd een paar zetten vooruit, maken deel uit van zijn aanpak. Buiten zijn werk als advocaat, is Pierre onder meer penningmeester van Stichting Leren Doen (www.lerendoen.org) in Den Haag. Leren Doen vangt vroegtijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren op binnen een dagbestedings- en scholingsproject. Zo wordt de jongeren enige discipline, regelmaat en vormen van samenwerking bijgebracht, met als een van de doelen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Contact opnemen?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Pierre.