Hoens & Souren Advocaten

Publicaties

H&S Arbeidsrecht Updates: Dunne grens tussen werknemers en zelfstandigen/zzp’ers

Door Ernst Jan van de Velde, Advocaat 29 november 2018

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt kiest de schaarse sollicitante voor uw bedrijf! Vlak voordat u de arbeidsovereenkomst aanbiedt, zegt ze: “Ik werk liever als ... Lees meer

H&S Arbeidsrecht Updates: Krapte op de arbeidsmarkt: wat mag je vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Door Ernst Jan van de Velde, Advocaat 15 november 2018

Wat te bieden, maar niet te vragen aan de schaarse sollicitant De media staan er vol van en u ondervindt het waarschijnlijk zelf aan den ... Lees meer

Proefplaatsing bij reorganisatie

Door Ernst Jan van de Velde, Advocaat 30 oktober 2018

Wanneer u als werkgever gaat reorganiseren, bent u verplicht te onderzoeken of werknemers kunnen worden herplaatst. Wat staat u te doen als u twijfelt of ... Lees meer

Kabel- en leidingschade

Door Mykel Beekman, Advocaat 3 oktober 2018

Inleiding Het is algemeen bekend, dat bij werkzaamheden aan of in de grond schade aan leidingen of kabels kan ontstaan. Betekent dit dan meteen dat ... Lees meer

Bancaire mededelingsplicht jegens derden

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 28 september 2018

Een bank heeft niet alleen een bijzondere zorgplicht tegenover haar cliënten. Op grond van haar maatschappelijke functie geldt dat ook tegenover derden met wier belangen ... Lees meer

Bij bedrijfsovername in een doorstart gaan ook de verplichtingen over uit de subsidieverlening

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 19 september 2018

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed onlangs uitspraak over het ontbreken van een accountantsverklaring bij de verantwoording door de aanvrager voor de uiteindelijke ... Lees meer

Beroepsfout accountant: geen actie na aanwijzing van de mogelijkheid van fraude

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 13 september 2018

Accountants moeten hun controlewerk afstemmen op fraudesignalen. Ook bij geringe tekortkomingen in de administratie. Zodra een accountant volgens de tuchtrechter signalen oppikt of had moeten ... Lees meer

Uw zaak naar de kinderen? Let op de komende crisis; alsnog schenkingsrecht als binnen vijf jaar faillissement volgt. De fiscale bedrijfsopvolgingsregeling is dus geen rustig bezit.

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 11 september 2018

Veel vermogen en toch failliet? In een recente uitspraak kwam het geval aan de orde van een bedrijfsoverdracht van een aannemingsbedrijf. Er was een aanzienlijk ... Lees meer

Uitwinning onder uw privé-borgstelling; onderneem tijdig actie zonder benadeling van uw schuldeisers

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 5 september 2018

Begin ruim voor de komende crisis over 2,5 jaar De korte rente komt in de buurt van de lange rente. Dat is geen voorbode van ... Lees meer

Bestuurders stichting voelden zich gedwongen af te treden; hebben zij recht op schadevergoeding?

Door Mathieu Souren, Advocaat | Partner 31 augustus 2018

Bestuurders van stichtingen voelen zich regelmatig gedwongen om af te treden, omdat zij hun taak niet meer behoorlijk kunnen vervullen. Hoe kunnen bestuurders daarover voorafgaand ... Lees meer