Hoens & Souren Advocaten

H&S Arbeidsrecht Updates: Personeelshandboek; wat zet u erin?

Een personeelshandboek is een praktisch instrument om algemene zaken te regelen die voor alle werknemers gelden. Door het gebruik van zo’n personeelshandboek kunt u veel discussies en onduidelijkheden voorkomen.

Wat zet u nu zoal in een personeelshandboek? Hierbij kunt u denken aan:

 • het dienstrooster en regels over pauzes;
 • een vakantiereglement: hoe moet een werknemer verlofdagen aanvragen, hoe wordt de aanvraag beoordeeld, gelden er verplichte vrije dagen, etc.;
 • regels over bijzonder verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof;
 • een social media-reglement;
 • regels over verzuim en vitaliteit;
 • veiligheidsvoorschriften;
 • regels over internet- en mobiele telefoongebruik;
 • cameratoezicht;
 • privacy;
 • regels over algemene omgangsvormen intern en met klanten en relaties;
 • richtlijnen voor ontoelaatbaar en ongewenst gedrag, zoals agressie, seksuele intimidatie en pesten op de werkvloer.

Veel van deze zaken vallen onder het instructierecht van de werkgever. De regels die u ooit in het personeelshandboek opgenomen hebt, kunt u daarom makkelijk eenzijdig wijzigen.

Dat het voeren en handhaven van beleid voor werkgevers in bijvoorbeeld een personeelshandboek van groot belang kan zijn, blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:409). De werkneemster werd in deze zaak op staande voet ontslagen, omdat zij meerdere keren zonder reden een elektronisch patiëntendossier had ingezien. Het ontslag op staande voet werd door het Hof terecht bevonden, mede omdat de werkgever een gedragscode had, waarin regels over het raadplegen van het patiëntendossier stonden, inclusief sancties bij overtreding daarvan én de gedragscode regelmatig op de werkvloer werd besproken.

Het hebben en uitvoeren van een goed beleid kan dus van doorslaggevend belang zijn als u een werknemer die ontoelaatbaar gedrag vertoont, wilt ontslaan.

Gaat u een personeelshandboek opstellen of wilt u tips over de wijziging daarvan, neem dan contact op met Ernst Jan van de Velde, e-mail vandevelde@hslaw.nl of bel 079 – 3420 250.

Lees meer artikelen