Hoens & Souren Advocaten

Specialismen

Hoens & Souren staat u bij met verschillende specialismen:

Geschillen binnen de onderneming en aansprakelijkheid

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u onder meer helpen met:

 • Ruzies tussen aandeelhouders
 • Het opkomen voor beknelde minderheidsaandeelhouders
 • Conflicten over overnames
 • Aansprakelijkheid, ontslag en schorsing van bestuurders
 • Conflicten met ‘bijzonder beheer’-afdelingen van banken

Geschillen en aansprakelijkheid

 

Insolventie, faillissementen en herstructurering

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u onder meer helpen met:

 • Het herstructureren van de schulden van uw onderneming
 • Het opkomen voor de belangen van schuldeisers/leveranciers in - en voorafgaand aan - een surseance van betaling of faillissement
 • Het indienen van vorderingen
 • Het bijstaan van bestuurders bij faillissementsverzoeken, eigen aangiftes en het aanvragen van surseance van betaling

Insolventie en faillissementen

 

Onderhandelen en contracteren

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u onder meer helpen met:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het verwoorden van praktische afspraken
 • Het opkomen voor uw belangen in onderhandelingen

Onderhandelen en contracteren

 

Overnames en bedrijfsopvolging

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u helpen als u te maken krijgt met bijvoorbeeld:

 • Aandelentransactie
 • Activa/passiva transactie
 • Overname van een bedrijf(sonderdeel)
 • Bedrijfsopvolging

Overnames en bedrijfsopvolging

 

Arbeidsrecht

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u helpen als u te maken krijgt met bijvoorbeeld:

 • Een nieuwe werknemer
 • Reorganisatie of ontslag
 • Een disfunctionerende werknemer
 • Een arbeidsconflict
 • Een zieke werknemer

Arbeidsrecht