Hoens & Souren Advocaten

Insolventie en herstructurering

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u onder meer helpen met:

Herstructureren

 • Het herstructureren van de schulden van uw onderneming
 • Het aanbieden van een crediteurenakkoord in een faillissement of surseance van betaling

Voor schuldeisers

 • Het opkomen voor de belangen van schuldeisers/leveranciers in - en voorafgaand aan - een surseance van betaling of faillissement
 • Het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame of een retentierecht
 • Het adviseren over en het effectueren van pand- en hypotheekrechten
 • Crediteurencommissies
 • Het indienen van vorderingen
 • Het begeleiden van de verificatie van schulden

Voor bestuurders

 • Bijstand bij faillissementsverhoren en (dreigende) faillissementsgijzeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en een dreigend bestuursverbod
 • Vragen over het optreden van bewindvoerders, curatoren en rechters-commissarissen in een surseance van betaling en faillissementen

En verder

 • Faillissementsverzoeken, eigen aangiftes en het aanvragen van surseance van betaling
 • Lopende overeenkomsten en procedures tijdens faillissement
 • Vragen over de actio pauliana en verrekening (actio pauliana: de bevoegdheid om op te komen tegen rechtshandelingen van een debiteur waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld)
 • Vragen over een afkoelingsperiode

Waarom Hoens & Souren?

Al onze specialisten hebben 15 tot meer dan 30 jaar ervaring met het opereren in faillissements- en ‘5 voor 12’-situaties. Deze ervaring betreft het vertegenwoordigen van beide partijen:

 • als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances;
 • als adviseur van bestuurders, leveranciers, schuldeisers en andere betrokkenen.

Wij weten ‘hoe het spel gespeeld wordt’ en hoe procedures verlopen. Hierdoor weten wij ook waar en wanneer er mogelijkheden voor u zijn en wanneer niet. We kunnen snel en efficiënt schakelen in hectische situaties om zo voor u het beste resultaat te bereiken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen: we kunnen u in de meeste gevallen snel een beeld geven van uw kansen.

Voorbeelden van wat wij voor cliënten bereiken

Contact met Frederik Barthel