Grote gevolgen Corona pandemie voor de aansprakelijkheid en continuïteit hospitality/evenementen branche

12 March 2020

De impact van het coronavirus op de maatschappij wordt steeds groter. Dit geldt zeker voor de hospitality branche: inreisverboden, annulering van evenementen. Kortom: veel onzekerheid. Voor ondernemers in deze branche zijn dit uiterst risicovolle tijden. In dergelijke situaties is het van levensbelang goed geïnformeerd tijdig te handelen en zo de schade voor de onderneming en derden te beperken. Hoens & Souren is hier al 35 jaar in gespecialiseerd. Onze bank- en zekerhedenspecialisten hebben veel praktijkervaring binnen de branche. Dat geldt ook voor ons team bewindvoerders en curatoren. In deze blog krijgt u een aantal praktische tips om deze storm te overleven. De vraag of en wanneer de overheidsmaatregelen en de huidige situatie contractueel hebben te gelden als overmachtsbepaling waardoor een tekortkoming in de nakoming niet aan u of uw contractspartij kan worden toegerekend, is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden (art 6:75 BW). Dat hangt onder meer af van de aard van de relatie, zoals BtoB of BtoC.

Crisisplan

Van groot belang is of u voldoende inzicht hebt in (de rekbaarheid van) uw financiële en juridische positie, indien u er op dient te zijn voorbereid dat de cashflow tot stilstand komt. Wat zijn de (kosten van de) vaste contracten en wat gebeurt er als, zoals nu, de vraag volledig wegvalt? Weet u al wat uw leveranciers en financiers zullen doen als niet aan de verplichtingen kan worden voldaan? Andersom is net zo belangrijk. Hoe weet u dat uw leveranciers na uw betaling nog wel zullen kunnen leveren? Dat geldt ook voor uw afnemers, die in dezelfde onzekere positie verkeren als u.

Wij bespreken met u het noodzakelijke crisisplan; welke prioriteiten en welke maatregelen dient u te nemen. Een dergelijke risico-inventarisatie is het minste wat in deze tijd mag worden verwacht van iedere bestuurder die zijn taak behoorlijk wil vervullen. Daar zal als het fout gaat straks ook een curator om vragen.

Personeel

Minder opdrachten betekent (snel) minder werk. Het is dus van belang om de personeelskosten strak in de hand te houden en te inventariseren welke arbeidscontracten er zijn. Tijdelijke contracten en contracten met werknemers die nog in een proeftijd zitten bieden de mogelijkheid op korte termijn kosten te besparen. Werknemers met nul-urencontracten kunnen minder worden ingezet (houdt u daarbij ook rekening met de WAB en horeca-CAO aanpassing sinds begin dit jaar). Check dus – als onderdeel van de risico-inventarisatie – uw arbeidsovereenkomsten. Heeft u personeel ingehuurd via Payroll? Bekijk dan deze overeenkomsten en ga na onder welke voorwaarden u deze kunt beëindigen. Ook kan het een optie zijn om medewerkers (overtollige) vakantiedagen op te laten nemen.

Werktijdverkorting en tijdelijke WW

In sommige gevallen kunt u een beroep doen op tijdelijke werktijdverkorting en deeltijd-WW. U heeft twee weken eigen risico en dient de verwachting te onderbouwen dat twee tot 24 weken de omzet minstens 20% lager gaat zijn dan normaal. Dat lijkt in deze tijd een formaliteit in de evenementen- en hospitality branche.

Annuleringskosten boekingen

Kent u de annuleringsvoorwaarden via de platforms waarmee u samenwerkt? Onder welke voorwaarden kan een gast annuleren? Komen eventuele annuleringskosten bij u terecht en zo ja, in welke verhouding? De annuleringskosten kunnen nog iets overeind houden van uw benodigde cash-flow.

Langlopende overeenkomsten

Controleer welke overeenkomsten u daadwerkelijk nodig heeft en of u de prestaties daarvan (leveringen van bijvoorbeeld voedsel en drank) op korte termijn kunt beperken om kosten te besparen.

Hoens & Souren Advocaten

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of behoefte aan hulp en advies, neem dan contact op met Ernst Jan van de Velde van de sectie Hotels & Hospitality.