Onze expertise

Waarom Hoens & Souren?

Onze advocaten handelen vanuit de volgende kernwaarden: betrokkenheid, vakmanschap en toegevoegde waarde. Het belang van de cliënt staat steeds voorop. Bezig zijn met een zaak is niet genoeg: onze betrokkenheid moet altijd leiden tot een positief resultaat voor de cliënt. Onze advocaten zijn niet alleen geschoold als gespecialiseerde juristen op het gebied van het vennootschapsrecht, maar ook in praktische vaardigheden zoals onderhandelen, het doorgronden van jaarrekeningen en administraties, en – uiteraard – procederen. Wij houden van korte lijnen, snelle, effectieve communicatie en goede bereikbaarheid.

Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersgeschillen
Positie bestuurder
Zekerheden / bank
Enquêteprocedure
Geschillenregeling
Statuten

Overnames en contracten

Algemene voorwaarden
Duurovereenkomsten
Onderhandelen
Aandeelhoudersovereenkomsten
Aandelentransactie
Bedrijfsopvolging

Insolventierecht

Bestuurdersaansprakelijkheid
Faillissementsaanvraag
Faillissementsverweer
Faillissement of ontbinden
Herstructurering / WHOA
Eigendomsvoorbehoud

Arbeidsrecht

Schorsing /ontslag bestuurder
Overgang van onderneming
Reorganisatie en ontslag
Managementovereenkomsten
Vaststellingsovereenkomsten
Werknemer en faillissement