Insolventie en herstructurering

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

De advocaten van Hoens & Souren kunnen u onder meer helpen met:

Herstructureren

Voor schuldeisers

 • Het opkomen voor de belangen van schuldeisers/leveranciers in – en voorafgaand aan – een surseance van betaling of faillissement
 • Het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame of een retentierecht
 • Het adviseren over en het effectueren van pand- en hypotheekrechten
 • Crediteurencommissies
 • Het indienen van vorderingen
 • Het begeleiden van de verificatie van schulden

Voor bestuurders

 • Bijstand bij faillissementsverhoren en (dreigende) faillissementsgijzeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en een dreigend bestuursverbod
 • Vragen over het optreden van bewindvoerders, curatoren en rechters-commissarissen in een surseance van betaling en faillissementen

En verder

 • Faillissementsverzoeken, eigen aangiftes en het aanvragen van surseance van betaling
 • Lopende overeenkomsten en procedures tijdens faillissement
 • Vragen over de actio pauliana en verrekening (actio pauliana: de bevoegdheid om op te komen tegen rechtshandelingen van een debiteur waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld)
 • Vragen over een afkoelingsperiode

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Frederik Barthel.

Voorbeelden van wat wij voor cliënten bereiken

Dubbelwinst voor leverancier in een faillissement

Onze cliënt was leverancier van een winkelketen die failliet werd verklaard. Er stond een aanzienlijke onbetaalde en nog niet verkochte voorraad van onze cliënt bij de failliet. Lees verder.

Beticht van onbehoorlijke taakvervulling

Investeerders hadden kapitalen in een franchiseformule geïnvesteerd, maar extra investeren zou leiden tot insolventierisico’s bij de aandeelhouders van de franchisegever. Lees meer.

Privé aansprakelijk voor het gehele tekort in de boedel

Twee kennissen gingen investeren in een uitgaansgelegenheid. Hun droom werd echter een geldverslindende nachtmerrie. Liquideren was de enige optie. Lees verder.

Waarom Hoens & Souren?

Al onze specialisten hebben 15 tot meer dan 30 jaar ervaring met het opereren in faillissements- en ‘5 voor 12’-situaties. Deze ervaring betreft het vertegenwoordigen van beide partijen:

 • als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances;
 • als adviseur van bestuurders, leveranciers, schuldeisers en andere betrokkenen.

Wij weten ‘hoe het spel gespeeld wordt’ en hoe procedures verlopen. Hierdoor weten wij ook waar en wanneer er mogelijkheden voor u zijn en wanneer niet. We kunnen snel en efficiënt schakelen in hectische situaties om zo voor u het beste resultaat te bereiken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen: we kunnen u in de meeste gevallen snel een beeld geven van uw kansen.

Gerelateerde blogs