WHOA: 6 tips en aandachtspunten

WHOA: Cash (and time) is King
Het 3e kwartaal 2022: veel bedrijven staan onder financiële druk na: twee jaar lang COVID-19, gierende inflatie, torenhoge energieprijzen, huurverhogingen tot 13%, opgebouwde fiscale schulden, product schaarste, lange leveringstijden en tekorten op arbeidsmarkt. De schulden hangen als een molensteen om de nek van de ondernemers.

De kans op een faillissement of onvrijwillige beëindiging blijft dan ook groot, maar er zijn oplossingen om schulden aan te pakken: onder meer met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).

Wat is de WHOA?
De WHOA is een gerechtelijk schuldeisersakkoord buiten faillissement. De WHOA bestaat nu ruim anderhalf jaar en inmiddels zijn meer WHOA-trajecten door de rechtbanken behandeld. Hierdoor begint zicht te komen op hoe de WHOA in de praktijk werkt. In dit artikel worden, na ruim anderhalf jaar praktijkervaring, een aantal aspecten van de WHOA besproken.

De WHOA biedt uitkomst!
Voor de komst van de WHOA was een sanering van schulden buiten faillissement alleen mogelijk als simpel gezegd alle schuldeisers daar vrijwillig mee instemden. Een dergelijk akkoord viel daarmee al snel ten prooi aan lastige schuldeisers. Met de komst van de WHOA kan nu dat “vrijwillige” akkoord door de rechter verbindend worden verklaard (homologatie), waardoor ook dwarsliggende schuldeisers gedwongen worden om in te stemmen met een akkoord en daar uitvoering aan te geven. Echter de WHOA is geen sinecure, wat is belangrijk:

  1.  Tijd is geld: begin op tijd!

Tijd is essentieel. Een belangrijke voorwaarde van de WHOA is dat de schuldenaar moet verkeren in een toestand waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat hij de schulden in de nabije toekomst niet meer zal kunnen voldoen.

Verkeert de schuldenaar al in een toestand waarin hij niet kan voldoen aan zijn schulden? Dan is een WHOA niet mogelijk en blijft het faillissement over. Wees dus op tijd met het signaleren van financiële malaise: geen tijd voor struisvogelgedrag of blijven geloven in betere tijden.

  1. Privé? Nee!

De WHOA is in het leven geroepen voor de onderneming met schulden. Deze regeling is dus geen middel voor ondernemers om hun privé schulden te reorganiseren. Voor deze schulden is een ondernemer aangewezen op andere oplossingen zoals een lening, de schuldsanering of het dwangakkoord uit artikel 278a Faillissementswet.

  1. Administratie: volledig en correct

De kans van slagen is afhankelijk van aanwezigheid van een volledige en correcte administratie. Dus een administratie waaruit direct de rechten en plichten van de onderneming duidelijk worden. Bij het ontbreken van een deugdelijke administratie zal dus veelal een faillissement het meest voor de hand liggende eindstation zijn.

  1. Het akkoord voorbereiden: communicatie

Het WHOA-traject bestaat voor een belangrijk deel uit termijnen. Onder meer is van belang dat de communicatie met de schuldeisers conform de wettelijke vereisten en binnen termijnen wordt uitgevoerd.

Is dat niet het geval, dan ligt ook hier een reden voor een rechter om een akkoord van tafel te vegen. Belangrijkste punt is natuurlijk dat schuldeisers zoveel mogelijk moeten voorstemmen; een goede verstandhouding met schuldeisers is daarom essentieel. Dat begint vaak met een goede en duidelijke communicatie.

  1. Personeel

Personeel is uitgesloten van de WHOA. Dat betekent dat niet gereorganiseerd of anderszins aan arbeidsvoorwaarden gesleuteld kan worden in het WHOA-traject. Ook schulden die gerelateerd zijn aan het personeel mogen niet gesaneerd worden binnen de WHOA, zoals achterstallig loon en pensioenpremies.

  1. Financiering

Een WHOA-traject kost geld. Onderschat dit niet! Voor de voorbereiding, het indienen van de plannen en de uitvoering van het akkoord is tijd nodig en veelal professionele begeleiding vereist. Uiteraard moet uiteindelijk ook het akkoord zelf gefinancierd worden.

Indien geen eigen kapitaal beschikbaar is, geen mogelijkheden bestaan voor informele financiering (zoals familie en vrienden), zal aangeklopt moeten worden bij externe financiers, zoals kredietinstellingen. Dat zal veelal niet eenvoudig zijn.

De overheid biedt een alternatief met een TOA-krediet (Time Out Arrangement). TOA is een krediet voor ondernemers dat ingezet kan worden om juridische en begeleidingskosten die gepaard gaan met een WHOA-traject te betalen. Het TOA-krediet is aan te vragen tot en met 31 mei 2024 bij Qredits.

Kortom
De WHOA is mogelijk een belangrijke tool voor ondernemers om schulden te saneren. Maar ga goed beslagen ten ijs. Zorg dat je zaakjes goed op orde zijn met een strak en duidelijk gevechtsplan.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de WHOA? Of heeft u vragen over de financiële gezondheid van uw onderneming?

Neem dan contact op met de WHOA-specialisten van Hoens & Souren Advocaten:

Frederik Barthel
Ernst Jan van de Velde
Mirjam den Haan

Maarten Brouwers (automotive)

Meer over de WHOA en herstructurering