Faillissementen

Bent u als schuldeiser of anderszins betrokken bij een faillissement of surseance van betaling? Op deze pagina leggen wij uit wat u van ons kunt verwachten als een advocaat van Hoens & Souren door de rechtbank wordt aangesteld als curator of bewindvoerder. Als u anderszins te maken heeft met een faillissement of insolventie, dan vindt u hier informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Over Hoens & Souren

Onze faillissementspraktijk bestaat vanaf 1985. Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen van faillissementen en surseances van betaling in zeer uiteenlopende branches: van vastgoed tot windmolens, van rozenkwekers tot damesmode, van zorginstellingen tot wildwaterbanen. Qua grootte variëren de faillissementen van eenmansbedrijven tot ondernemingen met duizenden werknemers.

Krijg ik nog loon? Raak ik mijn baan kwijt? Wat kunt u doen als werknemer wanneer u te maken krijgt met een faillissement? Lees hier de antwoorden.

Frederik Barthel

Advocaat | Curator

Mykel Beekman

Advocaat | Curator

Maarten Brouwers

Advocaat | Curator

Mathieu Souren

Advocaat | Curator

Ernst Jan van de Velde

Advocaat | Curator

Pierre van Voorst

Advocaat | Curator

Faillissementen waarin curatoren van ons kantoor zijn benoemd, zijn onder meer:

Klik op de links voor meer over deze faillissementen. Hieronder vindt u een video over onze rol als curator bij het faillissement van Dutch Water Dreams:

eerste hulp bij faillissement

Wat kunt u doen als schuldeiser?

Voor de meeste gewone schuldeisers loopt een faillissement op een teleurstelling uit. Dat komt omdat met name de bank(en), het UWV en de belastingdienst een hoog voorrecht hebben op de opbrengst. Verder treffen wij vaak faillissementen aan met nauwelijks activa. Maar wij doen altijd ons uiterste best om maximale opbrengst te bereiken voor de schuldeisers en soms leidt dat tot uitkeringen. In een enkel geval lukt het ons zelfs om 100% uit te keren aan alle schuldeisers.

Daarom is het zinvol om uw vordering bij de curator aan te melden. Wij hebben dat eenvoudig voor u gemaakt door hiervoor een webportal open te stellen: www.crediteurenlijst.nl. Daar kunt u uw vordering en de bijbehorende stukken uploaden. Ook wordt u door deze dienst op de hoogte gehouden van het verloop van het faillissement. Elke drie maanden wordt er in elk faillissement (m.u.v. natuurlijke personen) een openbaar verslag uitgebracht. Deze verslagen vindt u op https://insolventies.rechtspraak.nl.

In grotere faillissementen worden er daarnaast soms crediteurenvergadering gehouden of wordt er een crediteurencommissie benoemd (crediteuren kunnen daar zelf om vragen bij de rechtbank). Zo kunnen crediteuren meepraten over de afwikkeling van het faillissement. Dat kan ook op individuele basis: als u over belangwekkende informatie beschikt, horen wij dat uiteraard graag.

Heeft u goederen aan failliet geleverd en eigendomsvoorbehoud bedongen?

Neem dan contact op met de curator. De curator bepaalt op basis van de door u aangeleverde afleverbonnen en facturen en aangetroffen activa uw rechtspositie. Lees hier meer over het eigendomsvoorbehoud.

Wat kunt u doen als werknemer?

Als u werknemer bent ontvangt u van de curator een ontslagbrief, daarin vindt u uitgebreide informatie. Vaak organiseren wij samen met het UWV een gezamenlijke intake voor alle werknemers. De antwoorden op de vier meest gestelde vragen door werknemers in faillissement vindt u hier.

Wat kunt u doen als verhuurder?

Als u als verhuurder te maken krijgt met een failliete huurder dan kunt u aan de curator de huur opzeggen. De huur na faillissement over de opzegperiode heeft een hoog voorrecht en kan vaak geheel of gedeeltelijk worden betaald. Als de huurverplichting wordt gedekt door een bankgarantie, let u er dan op dat u hier tijdig aanspraak op maakt.

Wat doet een curator?

De curator is in Nederland meestal een advocaat die is gespecialiseerd in de afwikkeling van faillissementen. De curator wordt aangesteld door de rechtbank. Vanaf het moment dat hij is aangesteld, beheert de curator de financiële zaken van de failliet. De failliet is daar zelf niet meer toe bevoegd. De curator probeert, binnen de lijnen van het faillissementsrecht, zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de schuldeisers.

Klik hier voor meer informatie over het faillissement.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld in een surseance van betaling. Hij beheert de financiële zaken van de ‘sursiet’ samen met haar bestuur. Surseances worden vaak snel omgezet in een faillissement. Soms leidt een surseance tot een akkoord met de crediteuren.

Meer weten?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze faillissementsmedewerker Robin van Gelderen op telefoonnummer 079 363 8776.