Faillissement 123 Bouwbedrijf B.V.

Door :

22 december 2022

Update 29 december 2022

De curator heeft een constructief gesprek gehad met de bestuurder in bijzijn van zijn raadsman. De curator heeft kennis genomen van de zienswijze van de bestuurder dat heeft geleid tot de deconfiture van 123 Bouwbedrijf B.V. De curator heeft de bestuurder een termijn gegeven om de administratie, waaronder de projectadministratie, aan te leveren. De curator wacht de stukken af en zal daarna de stukken analyseren. Daarvan wordt een rapport van bevindingen opgemaakt en gedeeld met de rechter-commissaris waarna de vervolgstappen worden bepaald. De curator ziet op dit moment geen aanleiding tot het gebruik maken van dwangmiddelen zoals genoemd in de Faillissementswet.

Uitspraak faillissement

Op 20 december 2022 heeft de Rechtbank Den Haag het faillissement van 123 Bouwbedrijf B.V. uitgesproken. In dit faillissement is Frederik Barthel, advocaat bij Hoens & Souren Advocaten, aangesteld als curator. De onderneming is statutair gevestigd te Zoetermeer en opgericht op 30 september 2021.

Schuldeisers

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van vier leveranciers van bouwmaterialen die leverden aan 123 Bouwbedrijf B.V. Volgens het faillissementsrekest is er voor bijna € 270.000,00 aan zaken geleverd, die 123 Bouwbedrijf B.V. niet heeft betaald.

Opdrachtgevers

Het bouwbedrijf liet zich vooruit betalen door verschillende opdrachtgevers, maar kwam volgens de e-mails die de curator inmiddels bereiken, de afspraken niet na. Volgens diezelfde berichten werd, na een forse aanbetaling, niets gebouwd of half of slecht werk geleverd. Omroep West heeft al eerder onderzoek gedaan naar de handelswijze van het bouwbedrijf en maakt melding van tientallen gedupeerden, die inmiddels ook aangifte hebben gedaan.

Contact bestuurder

De curator tracht in contact te komen met de bestuurder, die wettelijk verplicht is informatie en administratie te verschaffen aan de curator. De curator zal daartoe alle hem ten dienst staande middelen inzetten in overleg met de rechter-commissaris in het faillissement, waaronder mogelijk een paspoortsignalering.

Gedupeerden

Om een volledig beeld te krijgen verzoekt de curator gedupeerden hun vordering in te dienen via www.claimsagent.nl of door een e-mail te sturen naar faillissementen@hslaw.nl, welk e-mail adres u ook kunt gebruiken voor andere vragen. Ontwikkelingen in het faillissement zijn deels te volgen via de openbare verslagen die periodiek gepubliceerd worden op rechtspraak.nl.

Artikel Omroep West uitspraak faillissement

Artikel AD Zoetermeer (betaalde content)

Meer over faillissementen