Rechtsgebieden

Geschillen binnen de onderneming en aansprakelijkheid

 • Ruzies tussen aandeelhouders
 • Het opkomen voor beknelde minderheidsaandeelhouders
 • Conflicten over overnames
 • Aansprakelijkheid, ontslag en schorsing van bestuurders
 • Conflicten met ‘bijzonder beheer’-afdelingen van banken

Insolventie, faillissementen en herstructurering

 • Het herstructureren van de schulden van uw onderneming
 • Het opkomen voor de belangen van schuldeisers/leveranciers in – en voorafgaand aan – een surseance van betaling of faillissement
 • Het indienen van vorderingen
 • Het bijstaan van bestuurders bij faillissementsverzoeken, eigen aangiftes en het aanvragen van surseance van betaling

Onderhandelen en contracteren

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het verwoorden van praktische afspraken
 • Het opkomen voor uw belangen in onderhandelingen

Overnames en bedrijfsopvolging

 • Aandelentransactie
 • Activa/passiva transactie
 • Overname van een bedrijf(sonderdeel)
 • Bedrijfsopvolging

Arbeidsrecht

 • Een nieuwe werknemer
 • Reorganisatie of ontslag
 • Een disfunctionerende werknemer
 • Een arbeidsconflict
 • Een zieke werknemer