Onderhandelen en contracteren

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Ondernemers hebben te maken met uiteenlopende contracten en algemene voorwaarden, waaronder leveringsovereenkomsten of samenwerkingsafspraken, zoals agentuur- of distributieovereenkomsten en joint venture agreements. Ook de aandeelhoudersovereenkomst voor uw eigen onderneming kan een belangrijke rol spelen.

Het opstellen van duidelijke overeenkomsten met de juiste bepalingen is van cruciaal belang voor uw onderneming.

Als u te maken krijgt met:

  • het aangaan van overeenkomsten
  • het verwoorden van praktische afspraken
  • sterke onderhandelingspartijen
  • ongelijke belangen

Dan kunnen onze advocaten u helpen met effectieve onderhandelingstechnieken en advisering over contracten.

Voorbeelden van wat wij voor cliënten bereiken

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Mathieu Souren.

Scheidende vennoten in conflict over onderlinge verdeling

Twee autohandelaren raakten met elkaar in conflict. Nadat ze besloten hadden uiteen te gaan, konden zij het niet eens worden over de uiteindelijke onderlinge verdeling. Lees verder.

Succesvolle onderhandelingen na valse start

Tijdens gesprekken over een overname van aandelen was, voordat ons kantoor werd ingeschakeld, het vertrouwen tussen partijen danig geschaad. Onze opdracht: red deze overname. Lees verder.

Waarom Hoens & Souren?

Hoens & Souren is dé specialist in contractenrecht, en wij zijn mede door onze jarenlange ervaring uitstekende onderhandelaars. Wij kunnen u adviseren over het gehele traject: van de totstandkoming van commerciële contracten en het opstellen of beoordelen, tot de eventuele beëindiging, waaronder het voeren van procedures, mocht dat noodzakelijk zijn.

Hoewel we er altijd naar streven om het Nederlands recht van toepassing te laten zijn, komt het veelvuldig voor dat in onderhandelingen met buitenlandse partijen een ‘neutraal’ terrein de voorkeur verdient. Wij adviseren in dat geval over de verschillende handelsverdragen waar Nederland partij bij is.