Scheidende vennoten in conflict over onderlinge verdeling

Twee autohandelaren raakten met elkaar in conflict. Nadat ze besloten hadden uiteen te gaan, konden zij het niet eens worden over de uiteindelijke onderlinge verdeling. 

Zoals in veel samenwerkingen het geval is, hadden de vennoten, vrienden van vroeger, ieder een eigen wijze van werken en denken. Ook hadden zij andere capaciteiten: 

  • De ene vennoot was een uitstekende ‘salesman’ die het dienstenaanbod goed aan de man wist te brengen vanuit een mooie showroom. Voor hem was ‘presentatie’ erg belangrijk. Samen met zijn vrouw vertoefde hij graag in chique etablissementen, nippend van een glas champagne.
  • De ander was een techneut die in zijn extern gelegen werkplaats heer en meester was, met zijn eigen organisatie van gereedschappen om zich heen. Hij liet de kwaliteit van zijn werk voor zich spreken. Naast liefde voor zijn werk, was hij graag zoveel mogelijk bij zijn vrouw – die aan een langdurige ziekte leed – en zijn kinderen. 

Zolang verschillen complementair zijn, kan de combinatie ervan tot mooie resultaten leiden, zoals dat ook jaren voor deze vennoten het geval was geweest. Maar zodra er een kink in de kabel komt en de verschillen worden uitvergroot, kan dat ook tot irritaties leiden. Zo ook in dit geval. 

Onze opdracht 

Bij het uiteen gaan, vormde de verdeling van de bedrijfslocatie en apparatuur onderdeel van het geschil, naast de goodwill. De onderhandelingen vonden plaats op het scherpst van de snede, waarbij geen van beiden een duimbreed wilde toegeven. Beiden zaten met hart en ziel in de onderneming. Partijen stonden op een zeker moment zo lijnrecht tegenover elkaar, dat het op een rechtszaak aankwam. 

Onze opdracht: behartig de belangen van cliënt, ‘de techneut’. 

Onze aanpak 

Ook tijdens de zitting liepen de gemoederen hoog op. Tot het moment dat een van de advocaten van Hoens & Souren de rechter om een schorsing vroeg om even met cliënt, en vervolgens met de wederpartij, te kunnen overleggen. Dit verzoek werd gehonoreerd. 

Eenmaal op de gang sprak onze advocaat uitgebreid met de techneut, die daar samen met zijn vrouw aanwezig was, ondanks haar ziekte. Het echtpaar was zichtbaar geëmotioneerd en ‘op’. Onze advocaat vroeg of zijn indruk klopte dat voor hen werkplezier en ‘family time’ het allerbelangrijkst zijn. Hierop antwoordden zij bevestigend. Vervolgens schetste de advocaat een toekomstbeeld van een kleine werkplaats met leuke, vaste klanten, voldoende tijd voor het gezin en middelen om even extra te genieten met en van elkaar. Dit wetende dat dit niet de ambitie was van de ‘salesman’. Die zou het liefst zijn mooie grote showroom aan iedereen laten zien en zijn clientèle willen fêteren met mooie vleierijen.   

Onze cliënt en zijn vrouw konden zich vinden in de volgende strategie, die vervolgens met de wederpartij werd besproken: de ‘salesman’ zou de zaak (locatie) voortzetten met dezelfde naam en de nieuwste apparatuur, terwijl de techneut ‘slechts’ de beschikking kreeg over zijn werkplaats, zijn gereedschappen en materialen plus een beetje geld. De waarde die dat vertegenwoordigde, zou achter de komma naar alle waarschijnlijkheid minder zijn dan de mooie showroom van de ‘salesman’ met toebehoren, maar het was voldoende om de techneut even wat extra te tijd aan zijn gezin te kunnen laten besteden op een mooie plek ergens in Nederland, wat zij dan ook meteen deden.   

Het resultaat 

Partijen schudden elkaar bij het uiteengaan de hand op een goede toekomst voor beiden en wensten elkaar het allerbeste toe. Iedereen was blij dat deze strijd toch nog tot een goed einde was gekomen en de rust kon wederkeren. Drie maanden later overleed de echtgenote van de techneut aan haar langdurige ziekte. 

Contact met Mathieu Souren