Geschillen binnen de onderneming en bestuurdersaansprakelijkheid

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

De advocaten van Hoens & Souren werken dagelijks aan zaken zoals:

  • Ruzies tussen aandeelhouders
  • Het opkomen voor beknelde minderheidsaandeelhouders
  • Conflicten over overnames
  • Aansprakelijkheid, ontslag en schorsing van bestuurders
  • Conflicten met ‘bijzonder beheer’-afdelingen van banken

Wij doen dit in opdracht van onder andere aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en ondernemingsraden.

Conflicten tussen bijvoorbeeld aandeelhouders lopen vaak hoog op. Wij hebben ervaring met specifieke procedures zoals:

  • De geschillenregeling
  • Enquêteprocedures (waaronder onmiddellijke voorzieningen, meer informatie)
  • Het leggen van bewijsbeslag

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Pierre van Voorst.

Voorbeelden van wat wij voor cliënten bereiken

Heftig conflict tussen aandeelhouders in familiebedrijf beslecht

De relatie tussen de  aandeelhouders van een familiebedrijf was ernstig verstoord. Onderhandelingen liepen vast. Lees hoe we tot een oplossing kwamen.

De moeilijke positie van de minderheidsaandeelhouder

Bij een geschil tussen de bestuurders van een vennootschap werd onze cliënt ontslagen. Men was niet bereid om meer dan een fooi voor zijn aandelen te betalen. Lees over onze aanpak.

Geschil over een afgebroken overname

Onze cliënt doet een openingsbod op de aandelen van een onderneming. De overnamedatum wordt uitgesteld. Dan doet de verkoper opeens zaken met een andere partij. Lees verder.

Waarom Hoens & Souren?

Hoens & Souren is dé specialist in contractenrecht, en wij zijn mede door onze jarenlange ervaring uitstekende onderhandelaars. Wij kunnen u adviseren over het gehele traject: van de totstandkoming van commerciële contracten en het opstellen of beoordelen, tot de eventuele beëindiging, waaronder het voeren van procedures, mocht dat noodzakelijk zijn.

Hoewel we er altijd naar streven om het Nederlands recht van toepassing te laten zijn, komt het veelvuldig voor dat in onderhandelingen met buitenlandse partijen een ‘neutraal’ terrein de voorkeur verdient. Wij adviseren in dat geval over de verschillende handelsverdragen waar Nederland partij bij is.