Accountancy

De advocaat voor de accountant

Accountants worden steeds vaker door opdrachtgevers én derden aansprakelijk gesteld. De accountant wordt dan het verwijt gemaakt dat de accountant in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld en dat daardoor schade is geleden. De vergelijking ‘de accountant is mede-directeur’ lijkt in bevestigende zin beantwoord te worden en dat gaat dus te ver.

Hoe pakken die opdrachtgevers van de accountant of derden de aansprakelijkstelling aan, zult u zich afvragen. Het antwoord is simpel. De benadeeld voelende partij spreekt de accountant aan, door eerst een tuchtklacht in te dienen bij de Accountskamer te Zwolle. Als die geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, volgt de civiele procedure. Het is dus van groot belang om die tuchtklacht ongegrond te doen laten verklaren.

Wij kunnen u helpen bij:

  • Klachtafhandeling ter voorkoming van (tucht)procedures
  • Tuchtprocedures bij de Accountantskamer en bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Civielrechtelijke procedures

Nickey can Collem

 

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Nickey van Collem of Frederik Barthel.

Waar loopt u als accountantskantoor verder tegen aan?

  • Een klant die zijn facturen niet betaalt, maar wel overdracht wenst van zijn administratie?
  • Een samenwerking met een klant die moet worden afgewikkeld?
  • Algemene voorwaarden die niet aansluiten bij de praktijk?
  • Een overeenkomst die moet worden opgesteld?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarmee wij u kunnen helpen.

Meer weten over onze dienstverlening aan accountants?

Rol accountant maatschappelijk verkeer

Accountants hebben een cruciale functie in het maatschappelijk verkeer. Naast het controleren en samenstellen van jaarrekeningen, is de accountant de eerstelijns hulp en sparringpartner van de ondernemer.

Het is de accountant die als eerste het onderzoek en de berekeningen maakt in het kader van een overname, bijvoorbeeld door een due dilligence of bedrijfswaardering, of de verkoop, herstructurering en/of liquidatie van een bedrijfsonderdeel. Naast de ondernemer die met raad en daad wordt bijgestaan, hechten ook derden grote waarde aan de door de account opgestelde stukken.

Maar deze positieve kant van de accountant heeft ook een keerzijde.

Andere kant van de medaille

In geval van een economische recessie of verminderde bedrijfsresultaten moet de accountant wijzen op de risico’s. Risico’s die de ondernemer niet wil horen en dan is de accountant de zondebok.

De accountant is van onschatbare waarde voor de ondernemer. De accountant heeft de kennis en kunde om zich als de vertrouwenspersoon van de ondernemer te profileren en de financiële en fiscale zaken uit handen te nemen.

Maar helaas bereikt meestal het negatieve verhaal de media. Zeker in zwaardere economische tijden neemt de druk op de accountancy meer en meer toe. Het is dan alsof de accountant de beslissingen voor de ondernemer moet nemen; het is alsof de accountant op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten.

Meer weten over accountantsaansprakelijkheid?

Gerelateerde blogs