Klachtenregeling

Klachten over advocaten en anderen, die verbonden zijn aan ons kantoor, kunnen gericht worden aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, waaronder per e-mail.

De klachtenfunctionaris zal de klacht behandelen en waar mogelijk trachten om tot een oplossing van de klacht te komen. In het geval een oplossing niet gevonden wordt, kunnen de klager en het kantoor afspraken maken over voorlegging van de klacht, bijvoorbeeld aan een geschillencommissie of de kantonrechter. Dit laat onverlet dat de klager zich kan wenden tot de rechter of tot tuchtrechtelijke instanties.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Als eerste klachtenfunctionaris fungeert mr J. Keereweer. Als tweede klachtenfunctionaris fungeert mr M.W.M. Souren.

Postadres:
Postbus 7191
2701 AD Zoetermeer