Succesvolle onderhandelingen na valse start

In het kader van een overname van aandelen door cliënte werden, voordat ons kantoor werd ingeschakeld, de gesprekken gevoerd tussen partijen, elk bijgestaan door hun eigen financieel adviseur. 

De adviseurs kregen het echter bij aanvang van de uitwerking al met elkaar aan de stok over ‘de losse eindjes’. Ons kantoor werd ingeschakeld om het geschil succesvol te beslechten, maar de start van de onderhandelingen – en daarmee het vertrouwen tussen partijen – was danig geschaad als gevolg van het handelen van de adviseurs. 

Onze opdracht 

De opdracht aan ons kantoor was eenvoudig: red deze overname. 

Onze aanpak 

Door partijen uit te nodigen op kantoor, zonder de financieel adviseurs maar wel elk met een eigen advocaat, waarbij wij voor de koper optraden, kon de discussie ‘uit de financiële omgeving’ worden getrokken. Door vooraf goed overleg te hebben met de advocaat van de verkoper, waarmee de afspraak werd gemaakt met name partijen aan het woord te laten en het gesprek van beide kanten vooral te begeleiden, kon veel van het vertrouwen worden hersteld. De focus lag in die gesprekken niet op de koopprijs of de totstandkoming daarvan, maar op de toekomst van het bedrijf na de overname. Partijen bleken elkaar uitstekend te kunnen vinden en deelden hun visie en plannen. De financieel adviseurs bleken hier de ‘bottle neck’. 

Het resultaat 

Uiteindelijk is afgesproken dat de financieel adviseurs alleen nog op de achtergrond hun advieswerk zouden doen, maar niet meer deelnemen aan de onderhandelingen. Na drie uitgebreide besprekingen konden de koopovereenkomst en bijbehorende akten bij de notaris worden ondertekend. 

Contact met Mathieu Souren