Mijn werkgever is failliet, wat nu? 4 vragen en antwoorden

Door :

28 februari 2020

Werkgever failliet

Stel u werkt al 20 jaar voor een bedrijf. Sinds een jaar heeft de zoon van de baas de onderneming  overgenomen en het lijkt helaas de verkeerde kant op te gaan. Minder werk, minder omzet en uw salaris wordt steeds later betaald. Deurwaarders staan in de rij voor het bedrijfspand. Het faillissement dreigt en wordt vervolgens uitgesproken. U vraagt zich af: wat nu?  Lees hieronder de antwoorden op de vier meest gestelde vragen, die onze curatoren de eerste dagen in het faillissement gesteld krijgen door werknemers.

  1. Raak ik mijn baan kwijt?

Dat hangt onder meer af van het antwoord op de vraag of de ondernemingsactiviteiten worden doorgezet. De eerste optie is dat de activiteiten volledig worden gestaakt. De curator zal uw arbeidsovereenkomst na toestemming van de rechter-commissaris opzeggen. Tijdens faillissement gelden andere opzegregels. Zo is het opzegverbod tijdens ziekte van de werknemer niet van toepassing en geldt er mogelijk een kortere opzegtermijn. De tweede optie is dat een andere partij de nog rendabele activiteiten doorstart. In dat geval zou het kunnen dat de overnemende partij een deel van de werknemers wenst te behouden. De doorstarter is redelijk vrij om te kiezen welk personeel hij wil behouden en onder welke voorwaarden. Hij zal de werknemers die hij in dienst wil nemen een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden, die andere voorwaarden kan bevatten. U bent als werknemer niet verplicht deze overeenkomst aan te gaan. Het weigeren kan echter wel gevolgen hebben voor uw WW-uitkering met het oog op weigeren van passende arbeid.

  1. Krijg ik mijn (achterstallig) loon nog uitbetaald en zo ja, wanneer?

Bij een faillissement is de volgorde van uitbetaling van de verschillende vorderingen vastgelegd in de wet. Loonvorderingen zijn relatief hoog in rang. In sommige gevallen zijn er echter nauwelijks middelen in de boedel. Om toch te kunnen garanderen dat het (achterstallig) loon betaald wordt, neemt het UWV de loonvordering over en betaalt u uit op grond van de loongarantieregeling. Onder deze bijzondere regeling valt het loon gedurende de – nog te bepalen – opzegtermijn van maximaal 6 weken. Deze termijn gaat in na opzegging van uw arbeidsovereenkomst door de curator. Tevens valt het achterstallig loon van de periode tot maximaal 13 weken en vakantiegeld en -dagen het jaar voorafgaand vóór de opzegdatum onder de regeling. De loongarantieregeling staat garant voor de uitbetaling van de meeste loonaanspraken van werknemers. Let op: onder andere de transitievergoeding en niet gegarandeerde bonussen vallen hier niet onder. Indien uw salaris bovengemiddeld hoog is, dient u zich er bewust van te zijn dat het UWV tot 150% van het maximum dagloon uitbetaald. Voor de actuele stand van het maximum dagloon kunt u de website van het UWV raadplegen. Als er nog vorderingen van u op failliet resteren na betaling door het UWV dan kunt u die bij de curator indienen. Over het algemeen is de kans op uitbetaling hiervan zeer gering.

  1. Moet ik door blijven werken na het faillissement?

Gedurende faillissement geldt een verkorte (maximale) opzegtermijn van 6 weken. Tijdens deze opzegtermijn bent u dus nog in dienst. Daarom kan de curator u oproepen om tijdens deze opzegtermijn aan het werk te blijven of werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld voor het afronden van lopende opdrachten. Dit kan voor het bedrijf gunstig zijn met het oog op een doorstart en behoud van werkgelegenheid. Een actieve onderneming die haar klanten blijft bedienen zal namelijk meer opleveren dan een bedrijf dat een tijd stilligt. Uiteraard staat het u vrij om u in deze periode te oriënteren op de arbeidsmarkt. Wilt u elders aan de slag? Overleg dan met de curator de mogelijkheden.

  1. Welke stappen moet ik zelf ondernemen?

De curator zegt uw arbeidsovereenkomst doorgaans schriftelijk op en geeft uw gegevens door aan het UWV.  Het UWV agendeert zo snel mogelijk een intake met u of met alle werknemers gezamenlijk, bij voorkeur op de locatie van de failliet. Tijdens deze intake helpt het UWV u met de aanvraag van de uitkering en informeert u nader over uw inschrijving bij het UWV als werkzoekende. Hierna neemt het UWV zo snel mogelijk een besluit waarna u uw (achterstallig) loon op uw bankrekening ontvangt. De datum waarop de uitbetaling plaatsvindt, is onder andere afhankelijk van de snelheid van het aanleveren van informatie en drukte bij het UWV. Tussen intake en de uitbetaling zit doorgaans 4-8 weken, maar kortere doorlooptijden komen ook voor. U kunt tussentijds altijd zelf contact opnemen met het UWV: 088-8989294.

Vragen?
Heeft u vragen over uw positie als werknemer in een faillissement, neemt u dan contact op met Maarten Brouwers.