Faillissementen Capsicum en Growers

Door :

25 februari 2024

Update 14 maart 2024

De voorzieningenrechter heeft ontruiming van de kassen bevolen. Lees hier de uitspraak van 14 maart 2024.

Faillissementen

Op 29 november 2022, 6 december 2022 en 30 januari 2024 heeft de rechtbank Den Haag de faillissementen van de Capsicum-groep vennootschappen uitgesproken. De rechtbank heeft mr M.W.M. (Mathieu) Souren aangesteld als curator. De voortgang van de afwikkeling van het faillissementen kan gevolgd worden via de website van de rechtspraak. Op die website worden periodiek in beginsel elke drie maanden de faillissementsverslagen gepubliceerd.

Kort geding

Op 22 februari 2024 vond de mondelinge behandeling plaats van een door de curator geëntameerd kort geding. De gedaagde partij was onder meer NL Pepper B.V., een onderneming die gelieerd is aan de gefailleerde Capsicum-vennootschappen.

Capsicum

Capsicum houdt zich bezig met de exploitatie van kassencomplexen, waarin onder meer paprika’s en komkommers worden geteeld. Tijdens de eerste bevindingen, kort nadat de faillissementen waren uitgesproken, is de curator al snel geconfronteerd met een vermoeden van aanzienlijke faillissementsfraude van miljoenen euro’s.

Hoe wordt er vermoedelijk gefraudeerd?

Door een truc wordt naar mening van de curator kunstmatig de waarde van de kassen verlaagd door middel van dubieuze transacties. De pachtovereenkomst voor het exploiteren van de kassen is uitsluitend mondeling gesloten. De pachtovereenkomst is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Grondkamer, waardoor (onder meer) de pachtsom niet invorderbaar is. Bovendien is de overeengekomen pachtprijs minder dan de helft van de marktconforme pachtprijs. Doordat de pachtprijs is gehalveerd, is ook de waarde van de kassen meer dan gehalveerd. Zowel de waardevermindering van de kassen als het niet kunnen invorderen van de pacht, maakt dat de boedel voor een bedrag van meer dan 11 miljoen euro zou zijn benadeeld.

Vordering in kort geding

In het kort geding vorderde de curator ontruiming van de kassencomplexen, zodat de kassen door de curator kunnen worden verkocht zonder dat de exploitatie van de kassen plaatsvindt. Het is in het belang van de boedel dat de kassen in onverpachte staat kunnen worden verkocht. Als de rechter de ontruiming beveelt, dan heeft de curator de vrije beschikking over de kassencomplexen. Dan heeft de curator ook ruim 16 miljoen komkommers die geoogst moeten worden.

Uitspraak

Naar verwachting zal de voorzieningenrechter op 14 maart 2024 uitspraak doen. Bijgaand artikel werd op 22 februari 2024 gepubliceerd in het Algemeen Dagblad.

Mathieu Souren op LinkedIn:

Meer over faillissementen