Beticht van onbehoorlijke taakvervulling

Twee onafhankelijke dienstverleners hadden een franchiseformule bedacht. Het was een zeer vooruitstrevende formule om standaardproducten grotendeels geautomatiseerd met een zogenaamde ‘druk op de knop’ in de markt te zetten; dit alles tegen een zeer competitieve prijs. 

Kapitalen hadden de investeerders reeds in de formule geïnvesteerd, maar extra investeren zou leiden tot insolventierisico’s bij de aandeelhouders van de franchisegever. De franchisegever vroeg het eigen faillissement aan. 

Onze opdracht 

Hoens & Souren werd ingeschakeld door een van de aandeelhouder-bestuurders van de gefailleerde franchisegever, die door de curator was aangesproken op grond van onbehoorlijk bestuur en in privé aansprakelijk was gesteld. Onze opdracht was om zijn ‘huis en haard’, maar ook de intellectuele eigendom te beschermen. 

Onze aanpak 

De verwijten van de curator kwamen erop neer dat de ontwikkelingskosten van de v.o.f. waren ingebracht en geactiveerd in de vennootschap, dat vervolgens personeel was aangenomen en aanvullende kosten zijn gemaakt, terwijl de interne processen nog niet op orde waren om de aangesloten franchisenemers adequaat te kunnen faciliteren. Een nieuwe structuur met beperkte aansprakelijkheid was opgericht en daarna waren extra kosten gemaakt, aldus de curator, terwijl de organisatie niet in staat was om op eigen kracht te kunnen voortbestaan. De curator achtte dat handelen onverantwoord, onbezonnen en onrechtmatig. 

Na analyse van het gehele dossier, is de strategie bepaald en richtte het verweer zich op het benadrukken van de marktverkenningen, de rapporten van onafhankelijke deskundigen en overige ingeschakelde derden. Dit om aan te tonen dat het concept wellicht revolutionair was, maar niet onbezonnen. Daarnaast was het verweer dat langer investeren juist onbezonnen zou zijn. 

Het resultaat 

De rechtbank volgde het verweer en wees de vorderingen van de curator af. Nu alleen nog wachten tot de tijd rijp is voor een ‘revival’ van deze formule. 

Contact met Frederik Barthel