Dubbelwinst voor leverancier in een faillissement

Onze cliënt was een belangrijke leverancier van een van de grote retailketens die de afgelopen jaren zijn omgevallen. Ten tijde van het uitspreken van dat faillissement stond er een aanzienlijke onbetaalde en nog niet verkochte hoeveelheid voorraad van de cliënt bij de failliet. 

Onze opdracht 

Hoens & Souren werd ingeschakeld om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de leverancier: het terughalen van de geleverde voorraad of – beter nog – betaling van een zo hoog mogelijke koopprijs vanuit de failliete boedel of door een doorstarter. 

Onze aanpak 

Omdat ons kantoor veel faillissementen afwikkelt, kennen wij – naast de regels van het spel – ook veel van de curatoren goed. Wij legden direct contact en riepen het overeengekomen eigendomsvoorbehoud in. Ook vorderden we met een schriftelijke verklaring aan de curator de geleverde voorraad terug. Daarmee riepen we het zogenaamde recht van reclame in: een zeer sterk recht van een verkoper van roerende zaken dat ook werkt in een faillissementssituatie. We lieten weten dat de cliënt geen toestemming gaf om de geleverde zaken te verkopen en verzochten de curator zo spoedig mogelijk een positie in te nemen. We zorgden ervoor dat we wisten wat er op de datum van het faillissement nog aanwezig was bij de failliet. 

Het resultaat 

Door onze bemoeienissen betaalde de doorstarter in het faillissement een goede prijs aan onze cliënt voor de geleverde voorraad. Niet alleen kreeg onze cliënt zo alsnog haar geld, maar zij werd ook weer een belangrijke leverancier van de doorstarter. Dubbelwinst dus. 

Contact met Frederik Barthel.