Selectieve betaling niet onbehoorlijk alleen vanwege faillissement

Door :

5 February 2020

Hoge Raad: Een bestuurder van een gefailleerde bv is niet privé aansprakelijk jegens een onbetaald gebleven crediteur op de enkele grond dat hij het faillissement van de bv heeft aangevraagd en (daarna) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat een of meer andere schuldeisers van deze bv nog wel zijn betaald. Een bestuurder kan voor deze vorm van benadeling van crediteuren alleen dan privé aansprakelijk worden gehouden indien die betaling ten opzichte van deze onbetaald gebleven schuldeisers in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat de bestuurder daarvan ook persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Het Hof denkt daarbij met name aan een samenspanning tussen de betrokken bestuurder en de wel betaalde schuldeiser met de opzet om deze laatste boven de onbetaalde schuldeisers te bevoordelen, dan wel een betaling waarbij de bestuurder direct of indirect persoonlijk baat heeft. Maar daarvan is hier volgens het Hof niet gebleken. De vordering van deze curator van 30k op de bestuurder privé wordt dan ook afgewezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:73&showbutton=true