Duurzame energie

Issues en ontwikkelingen

De meest innovatieve en groeiende vormen van duurzame energie zijn wind- en zonne-energie. Met name zonne-energie is de laatste vijf jaar sterk gegroeid, naar een aandeel van 2,2% in de Nederlandse stroomvoorziening in 2017. In het regeerakkoord is bepaald dat er meer geld gaat naar de SDE+-regeling voor grootverbruikers, waarbij bio-energie wordt uitgefaseerd en windenergie mogelijk op korte termijn subsidievrij kan worden ingevuld.

Ruim 9.000 voltijdbanen in de Nederlandse zonne-energie sector en een invoer van 13 miljoen zonnepanelen op jaarbasis, betekent ook tal van juridische kansen en uitdagingen.

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Jesse Hartgring.

Personeel

Regelmatig worden kennismigranten geworven in het buitenland (bijvoorbeeld China). Daarbij vormen cultuurverschillen en verwachtingsmanagement een uitdaging. Maar ook het proces om de betreffende werknemer in Nederland aan de slag te krijgen, is vaak complex.

Invoer en distributie

De handel gaat gepaard met de invoer van zonnepanelen (vooral uit Aziatische landen) en distributie in Nederland, al dan niet via distributeurs verder in Europa. Voor leveringen aan ‘resellers’, die aan particulieren leveren, gelden natuurlijk andere afspraken dan voor de bedrijfsmatige toepassingen van zonne-energie. Overtreffende trap, vooral op het water, zijn de ‘vrije veld-opstellingen’ of zonneparken, die projectmatig worden aangestuurd. Bij de invoer kunnen zich bijzondere situaties voordoen, waarbij de Nederlandse Douane een rol kan spelen.

Hoe wij u kunnen helpen

Als u personeel uit het buitenland wilt aannemen, heeft u een werk- en verblijfsvergunning nodig. Mogelijk moet uw onderneming daarvoor eerst via de IND als ‘sponsor’ worden aangemerkt. Wij begeleiden uw bedrijf van a tot z bij dit traject.

Handelsrelaties kunt u het beste contractueel regelen. Hoens & Souren heeft verschillende contractenrechtspecialisten in huis die veel ervaring hebben met dit soort overeenkomsten. Van distributie- en leveringscontracten tot samenwerkingsafspraken en ‘joint ventures’. Ook over de rechtsvorm en structuur van uw bedrijf kan Hoens & Souren uitstekend adviseren.

Ook met betrekking tot de invoer van producten heeft Hoens & Souren alle expertise binnen handbereik om u te begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken. Zo kunnen onze specialisten u bijvoorbeeld helpen als u te maken krijgt met obstructies bij de invoer van panelen via de Rotterdamse haven. Door onze intensieve samenwerking met een administratieve dienstverlener, kunnen wij u ook bij mogelijke fiscale en administratieve uitdagingen begeleiden.