Huurprijsaanpassing winkelruimte overeengekomen

Onze cliënt exploiteerde al jaren een winkel, maar deze bevond zich in een winkelcentrum dat steeds minder goed liep. Er was veel leegstand waardoor de winkel van onze cliënt buiten de looproute van het winkelend publiek kwam te liggen. Minder aanloop betekent minder omzet, waardoor een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang kwam.

Onze opdracht

De opdracht was duidelijk: de huurprijs moest omlaag. De vraag was alleen hoe dat kon worden bereikt.

Onze aanpak

In bepaalde situaties kan een huurprijsaanpassing via een gerechtelijke procedure worden afgedwongen. Er wordt dan gekeken naar de gemiddelde huurprijzen van de afgelopen vijf jaar van vergelijkbare panden. De laatste aanpassingen van de huurprijs moeten dan meer dan 5 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Dat was hier niet het geval. Een procedure via de rechter was daarom niet mogelijk. We moesten dus een andere manier vinden.

Hoens & Souren heeft aan de verhuurder kunnen duidelijk maken dat ongewijzigde voortzetting van de huurovereenkomst het faillissement van de huurder zou betekenen. Daarbij hebben wij uiteengezet wat de negatieve gevolgen hiervan voor de verhuurder zouden zijn. Daarbij hebben wij de verhuurder ook gewezen op zijn plicht om het winkelcentrum goed te beheren en geen eindeloze onduidelijkheid over een renovatie te laten bestaan.

Hoewel de verhuurder wist dat een huurprijsverlaging niet via de rechter kon worden afgedwongen, begreep hij heel goed dat ongewijzigde instandhouding van de huurprijs geen optie was. De verhuurder was bereid om in gesprek te gaan over een nieuwe, passende huurprijs.

Het resultaat

Na onderhandeling over verschillende elementen van de huurprijs, hebben partijen overeenstemming bereikt over een forse verlaging van de huurprijs. Voor een deel met terugwerkende kracht en daarnaast huurkortingen voor de komende jaren, waarin de renovatie van het winkelcentrum afgerond zou worden. Dit alles is goed vastgelegd. Door de huurverlaging kon tevens een deel van de waarborgsom worden gerestitueerd, wat direct een positieve invloed had op de cashflow van onze cliënt.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van huurrecht? Neem dan contact op met Mykel Beekman.