Aandelentransactie grootkeukenbranch

Door :

20 juni 2016

In mijn blogs neem ik je graag mee naar een casus bij wijze van voorbeeld van zaken waar ik in mijn dagelijkse praktijk mee te maken krijg.

Vandaag beschrijf ik graag een zaak waarin cliënt via zijn persoonlijke holding bestuurder en aandeelhouder was in een onderneming in advisering, ontwerp, levering, inrichting en onderhoud van professionele keukeninrichting, -apparatuur en koel-vries techniek gericht op hotels, bedrijfsrestaurants, gezondheidszorg, onderwijs en scheepvaart. Cliënt was al al zesendertig jaar werkzaam voor de moedermaatschappij en was één van de drie oprichters van de dochter zo’n twaalf jaar geleden.

De aandeelhouders hadden een interessant aanbod ontvangen van een toonaangevende groothandel voor foodprofessionals en stonden op het punt de gesprekken met de overnemende partij aan te gaan. Bij aanvang van de zaak was cliënt bijna zestig jaar oud. Bekend was ook dat de koper tegelijkertijd in gesprek was met partijen die complementaire producten vervaardigen en/of diensten aanbieden, in dit geval een leverancier van koel- en vriescellen en een servicebedrijf in de grootkeukenbranche.

Cliënt heeft mij benaderd omdat hij, vanwege zijn leeftijd, na de overname zijn dienstverband niet zou kunnen voortzetten. Dat bracht hem in een volledig andere positie ten opzichte van het ontvangen aanbod dan zijn medeaandeelhouders. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld ten aanzien van de koopprijs een andere motivering je beweegt wanneer je uitzicht hebt op een directeurspositie in de nieuwe onderneming, dan wanneer die koopprijs mede een belangrijk onderdeel van je pensioenvoorziening vormt.

Wij spraken daarom af dat een confrère het overnameproces zou begeleiden, terwijl ik met name de belangen van cliënt zou behartigen, in het kader van de overnamegesprekken, maar ook ten opzichte van zijn medeaandeelhouders. Cliënt verbleef de helft van het jaar om de maand in het buitenland en gaf van meet af aan vertrouwen aan mij door voor te stellen dat ik, gedurende zijn afwezigheid zijn belangen zou behartigen. Een prettig begin.

Een dergelijke positie vergt de nodige souplesse in de benadering van de zaak, maar ook ten opzichte van je confrère, aangezien hij een leidende rol vervult in de overnamegesprekken met de koper. Tegelijkertijd moeten de belangen van cliënt zoveel mogelijk bepalend zijn bij de afweging van het aanbod. Ik kan niet anders zeggen dat ervaring dan een belangrijke ‘asset’ is, als onderdeel van het arsenaal van vaardigheden waaruit je als advocaat kunt putten.

Vanzelfsprekend speelden voor de overige aandeelhouders de voorwaarden van hun toekomstige dienstbetrekking een belangrijke rol, terwijl het belang van cliënt vanzelfsprekend gebaat was, enerzijds bij een zo hoog mogelijke koopprijs, maar anderzijds bij zo min mogelijk beperkingen na het einde van zijn dienstverband. Gelukkig begreep mijn confrère dat ook maar al te goed.

Er is daarom stevig onderhandeld, zoals wel vaker het geval is met een speler op nationaal niveau, waarbij wij meer dan eens naar het notariskantoor in Eindhoven mochten afreizen. De onderhandelingssessies duurden soms meer dan acht uur, maar de overname is uiteindelijk binnen een half jaar met succes gerealiseerd.

Cliënt heeft zijn deel van de koopsom, waarvan een deel ter meerdere zekerheid voor eventuele aansprakelijkheden ‘in escrow’ bij de notaris bleef, inmiddels volledig ontvangen en de termijn van zijn concurrentiebeding verstrijkt op relatief korte termijn. Wie weet wat we nog van hem gaan horen in de toekomst…