Besluit in de zaak van de parkeerboete van de meester

Door :

15 november 2019

De parkeerboete van de meester

In een eerder blog werd u reeds op de hoogte gebracht van de actie van Frederik Barthel, Nickey van Collem en de leerlingen van groep 8 van de Oranje Nassau School in Den Haag, waarmee zij de parkeerboete van (de zoon van) de meester aanvechten bij de rechtbank Den Haag . Voor het aanvechten van de parkeerboete hebben de leerlingen verschillende argumenten bedacht. Deze zijn vervolgens verwerkt in het beroepschrift tegen de gemeente Den Haag, waarna deze is ingediend bij de rechtbank. En… met succes!

Nieuw besluit

Naar aanleiding van het beroepschrift komt de gemeente tot een nieuw besluit. De gemeente schrijft in haar brief:

“Uw beroepschrift tegen de bovengenoemde naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft mij aanleiding gegeven deze naheffingsaanslag alsnog volledig te vernietigen.”

Daarbij vergoedt de gemeente het betaalde griffiegeld én stemt zij in met het verzoek om vergoeding van de proceskosten.

Intrekken beroepschrift

Het nieuwe besluit leidt ertoe dat Hoens & Souren Advocaten, namens de meester, het beroepschrift intrekt. De meester kan zich verenigen met het nieuwe besluit. De leerlingen zullen hierdoor definitief niet op kort termijn een echte zitting meemaken, maar zij hebben in ieder geval al kunnen proeven van hoe het er in het echt aan toe gaat.

Een pluim voor de gemeente Den Haag

Frederik Barthel en Nickey van Collem zijn afgelopen week naar Den Haag afgereisd om dit goede nieuws persoonlijk met de meester en de 32 leerlingen te delen. Zij zijn natuurlijk onwijs blij dat de gemeente rekening heeft gehouden met alle omstandigheden waarin de parkeerboete is afgegeven. De gemeente Den Haag heeft zich gerealiseerd dat in deze omstandigheden een parkeerboete niet op zijn plaats is en heeft laten zien dat het rechtvaardigingsgevoel in deze zaak voorop staat. Kortom, een mooie les voor de leerlingen waarbij zij trots kunnen zijn op de gemeente waarin zij wonen.

Bestemming vergoeding

Hoens & Souren Advocaten is van mening dat de proceskostenvergoeding ten gunste van de leerlingen moet komen. Per slot van rekening zijn het de leerlingen geweest die zich een middag lang hebben verdiept in deze kwestie. Bovendien hebben zij in toga het ene na het andere goede argument bepleit in de (oefen)rechtbank. Zonder hun argumenten had het beroepschrift er heel anders uitgezien en was de uitkomst misschien wel minder.

Educatieve uitstapjes

Door de proceskostenvergoeding hebben de leerlingen meer ruimte in hun budget om educatieve uitstapjes te maken. Aan welke leerzame ervaring het geld ten goede komt, zijn de leerlingen het nog niet eens. Maar na de interactieve les over het recht van Frederik Barthel en Nickey van Collem kunnen zij hier vast al debatterend democratisch uitkomen.

Juridische achtergrond voor de liefhebber

Een deel van het beroepschrift is gebaseerd op het begrip ‘boete’. Uit jurisprudentie[1] blijkt dat de naheffingsaanslag parkeerbelastingen niet voor proportionaliteitstoetsing in aanmerking komt. Het gaat namelijk om een naheffing van belasting verhoogd met kosten, geen boete. De heffingsambtenaar mag dergelijke kosten in rekening brengen. Nu het in beginsel geen boete betreft, ontbeert het punitieve karakter en kan de proportionaliteit niet worden getoetst.

Toch een toetsing naar de proportionaliteit?

Echter, de gemeente verwijst op haar webpagina over mobiel parkeren meerdere malen naar het begrip ‘boete’. Derhalve stelde de meester zich op het standpunt dat de gemeente wel degelijk beoogde een boete uit te schrijven, waardoor het punitieve karakter aanwezig is. Als gevolg hiervan is de meester van mening dat de proportionaliteit in deze situatie wel kan worden getoetst. Of dit argument in de rechtbank stand zou houden, zullen we niet weten.

Parkeerboete of parkeerbon?

Naast ‘parkeerboete’ gebruikt de gemeente Den Haag op haar website ook regelmatig ‘parkeerbon’. Mijns inziens lijkt parkeerbon te verwijzen naar een geval waarbij kosten voor de naheffing in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld wanneer te weinig parkeerbelasting wordt afgedragen. Parkeerboete lijkt te zien op de situatie waarbij bijvoorbeeld een auto staat geparkeerd op een plek waar deze helemaal niet mag worden geparkeerd. Een maatregel dus. De gemeente gebruikt de begrippen parkeerboete en parkeerbon op haar website met regelmaat door elkaar. Dit schept onduidelijkheid en lijkt erop te duiden dat de gemeente zelf ook nog in het duister tast wat betreft het onderscheid tussen parkeerboete en parkeerbon.

Recente uitspraak in een vergelijkbaar geval

Tenslotte is nog van belang dat het Hof ’s-Hertogenbosch[2] deze zomer heeft overwogen dat niet kan worden volstaan met raadpleging van de parkeerapp bij het betalen voor de juiste tariefzone. Nalaten van een controle met de feitelijke situatie komt voor rekening en risico van de gebruiker van de app. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een besluit tot naheffing van parkeerbelasting wordt vernietigd wanneer een beroepschrift wordt ingediend. Let dus altijd op of u staat geparkeerd in de juiste tariefzone.

[1]  Rb. Zeeland-West-Brabant 29 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3775.

[2] Hof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2248.