Gezocht: partij voor overname vorderingen in faillissement

2 mei 2024

Faillissement Pinas B.V.

Op 25 april 2023 is door de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pinas B.V. (hierna: “de failliet”) met benoeming van Mathieu Souren tot curator.

Vorderingen ter overname

De failliet beschikt over twee op naam gestelde vorderingen, beide uit hoofde van een vonnis, op twee binnen Europa gevestigde partijen. De curator is voornemens om deze twee vorderingen, al dan niet afzonderlijk, over te dragen aan een derde en komt daarvoor graag in contact met partijen of ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Mirjam den Haan via 079-3420250 of denhaan@hslaw.nl.