Leerlingen groep 8 vechten parkeerboete meester aan

Door :

1 november 2019

Over parkeerboetes, de rechtsstaat, zweetvoeten en demonstrerende boeren

Voor menig mens hebben deze onderwerpen niet zoveel met elkaar van doen. Maar voor de leerlingen van groep 8 van de Oranje Nassau School in Den Haag hebben deze onderwerpen wel degelijk met elkaar te maken. Naar aanleiding van een parkeerboete van de zoon van hun meester besloten Frederik Barthel en Nickey van Collem naar Den Haag af te reizen om de 32 leerlingen een interactieve les te geven over het recht, met als rode draad: de parkeerboete van (de zoon van) de meester.

Hoeveel knoopjes heeft de toga?

Op een laagdrempelige manier maakten de leerlingen kennis met het begrip ‘rechtsstaat’, maar ook raakten zij bekend met de regels omtrent het aantal knoopjes op een toga en de functie van dit gewaad. Aan de hand van een – waargebeurde – zaak over zweetvoeten[1] ervaarden de leerlingen hoe het recht in de praktijk werkt en leerden zij dat grondrechten heel belangrijk zijn, maar niet altijd, overal en onbeperkt gelden.

Demonstreren: onbeperkt grondrecht?

Ook ontstond nog een korte discussie over het grondrecht om te demonstreren met de boeren als middelpunt. Mogen de boeren zomaar demonstreren of kan de burgemeester hier beperkingen aan stellen? Zeer actueel voor de leerlingen aangezien de boeren enkele dagen voor het bezoek nog getuige waren van de demonstraties op het Malieveld.

Rechtbank in de klas

Vervolgens werd de parkeerboete van de meester behandeld. Wat is er precies gebeurd? Waarom heeft de meester bezwaar gemaakt bij de gemeente? Welke argumenten gaan we gebruiken voor het beroep bij de rechtbank in Den Haag? De kinderen werden opgedeeld in vier groepen, waarvan twee groepen voor de gemeente Den Haag argumenten mochten bedenken en de twee andere groepen voor de meester. Vervolgens mochten zij in een echte toga gaan pleiten met mr Barthel als rechter.

Leerlingen helpen met beroepschrift

De leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan deze middag. Zij hebben goede vragen gesteld, slimme argumenten bedacht en gezorgd voor een leerzame en interactieve middag. De argumenten van de leerlingen zijn meegenomen in het beroepschrift dat Hoens & Souren Advocaten namens de meester heeft ingediend bij de rechtbank Den Haag.

Op naar de zitting

Het zal nog even duren voordat er een zitting wordt ingepland, maar zodra de datum bekend is zullen Frederik en Nickey zich hard maken om ervoor te zorgen dat de leerlingen mee kunnen naar de zitting. Want eerlijk is eerlijk, pleiten op school is spannend, maar kijken hoe het in het echt eraan toe gaat in een rechtszaal, is nog veel spannender!

Wij houden u op de hoogte!

[1] Gebaseerd op het boek De Zweetvoetenman van Annet Huizing.