Mogelijke strafrechtelijke veroordeling bij verhullen fiscaal dienstverband

Door :

10 juni 2016

Oud werknemers, ZZ P –ERS en interim-managers moeten niet alleen voor de fiscus, maar ook uitkijken voor de strafrechter bij interim-klussen. U kunt strafrechtelijk worden vervolgd als u (ook via uw management b.v.) leiding geeft aan strafbare feiten, die door uw opdrachtgevers worden begaan (artikel 51 Wetboek van Strafrecht). Daarvoor is niet vereist dat u ook de formeel bestuurder daarvan bent. En die strafbare feiten zijn dichterbij dan u denkt.

Wat dacht u van het doen van een onjuiste aangifte loonbelasting door de vennootschap waar u tijdelijk leiding aan geeft, bijvoorbeeld wegens de managementwerkzaamheden, die u zelf voor die vennootschap verricht?  U kunt moeilijk volhouden niet daarvan op de hoogte te zijn geweest. Als de fiscus er in slaagt aannemelijk te maken dat er feitelijk sprake is geweest van een dienstverband, dan doet de vennootschap zonder dat dienstverband in die aangifte te betrekken een onjuiste aangifte loonbelasting. Het doen van zo’n onjuiste aangifte kan ook het onvermijdelijke gevolg zijn van een  verwerpelijke constructie om (loon)belasting te voorkomen. En dat kan achteraf pas komen vast te staan. Dan kan er sprake zijn geweest van het plegen van het misdrijf van valsheid in geschrift (artikel 225 Wetboek van Strafrecht) door de vennootschap. Ook zonder dat u deze aangifte zelf heeft ondertekend, kunt als u dan als interimmer, op het moment van het indienen daarvan,  feitelijk leiding hebben geven aan dat misdrijf van de vennootschap. Daarvoor is zelfs geen fysieke handeling van u zelf vereist. Voldoende is al dat u toen in de positie verkeerde maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van deze verboden gedraging. De ondergrens is dat u toen bewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Bij het door u hanteren van een constructie lijkt dat niet zo moeilijk aan te tonen.

Het feitelijk leiding geven aan deze verboden gedraging van de vennootschap is dan weer een misdrijf op zich zelf, maar dan wel van u persoonlijk.

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een interessante zaak (ECLI:NL:2016:733), waarin een voormalig burgemeester, door middel van een constructie zijn werk als algemeen directeur kon voortzetten zonder voor fiscale doeleinden als werknemer te worden aangemerkt. De rechtspersoon was in dit geval een werkvoorzieningsschap, maar dit zou net zo goed een besloten vennootschap kunnen zijn. De verdachte oud-burgemeester was ervan op de hoogte dat het voorkomen van een dienstverband fiscaal gunstig was en dat daarvoor ook nodig was dat hij diverse opdrachtgevers had.

Daartoe bedacht hij “een list” en sloot een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oldenzaal, terwijl hij feitelijk werkzaam bleef voor het werkvoorzieningsschap. En hij sloot ook nog overeenkomsten met twee (klein) dochtervennootschappen van het werkvoorzieningsschap. Dan waren er meteen ook meer opdrachtgevers, zo dacht hij. De oud burgemeester bleef echter feitelijk en uitsluitend werkzaam als algemeen directeur van het werkvoorzieningsschap. Zodoende was hij er als leidinggevende ook van op de hoogte – hij aanvaardde de kans – dat het werkvoorzieningsschap als gevolg van zijn u-bocht onjuiste aangiftes loonbelasting zou doen. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof onder deze omstandigheden terecht heeft geoordeeld dat het werkvoorzieningsschap als gevolg daarvan opzettelijk onjuiste aangifte heeft gedaan en dat de verdachte daaraan feitelijke leiding heeft gegeven. Hij kreeg drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete van € 30.000 en een taakstraf van 100 uur.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, of kampt u met een soortgelijk probleem? Aarzel dan niet, maar neem contact op.