Nieuw: Alcoholwet

28 juli 2021

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de oude Drank- en Horecawet. Naast een naamswijziging zijn er ook een aantal andere relevante wijzingen. Zowel voor verkopers van alcohol als voor de consument.

Prijsacties
Met de inwerkingtreding van de Alcoholwet zijn prijsacties met meer dan 25% niet meer toegestaan. De wetgever wilt hiermee de kans vergroten dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van alcohol en niet meer alcohol in huis halen dan ze van plan waren. Deze nieuwe regel geldt overigens alleen voor de verkoop voor thuisgebruik. Prijsacties in de horeca zoals Happy Hour blijven wel toegestaan, tenzij de gemeente dit door middel van een APV verboden heeft.

Online verkoop
Onder de nieuwe Alcoholwet moeten online sterke drankverkopers aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als slijters met een fysieke winkel. Dit betekent dat naast de sterk alcoholhoudende drank geen andere producten mogen worden aangeboden. Daarnaast mag sterke drank alleen via een webshop worden verkocht indien er ook sprake is van een fysieke slijterij met een slijterijvergunning. Daarnaast worden online verkopers van alcohol wettelijk verantwoordelijk voor het naleven van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging. Bij online bestellingen moet een leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de verkoper verantwoordelijk is. Voor de bezorger van de online bestelling moet duidelijk zijn bij welke bestellingen de leeftijdscontrole moet plaatsvinden. Ook indien gebruik wordt gemaakt van externe partijen voor de bezorging, blijft de online verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de leeftijdscontrole.

Three-strikes-out
Bovendien is er een three-strikes-out maatregel opgenomen in het kader van verkoop op afstand (online verkoop). Indien een bedrijf in 12 maanden tijd driemaal de regels overtreedt wordt de bevoegdheid tot het verkopen van alcoholhoudende drank ontzegd.

Verbod op wederverstrekking
Onder de nieuwe Alcoholwet is het ‘doorgeven van alcohol’ (ook wel wederverstrekking genoemd) aan minderjarigen strafbaar gesteld. Het was onder de Drank- en Horecawet al strafbaar voor zowel de verkoper als de minderjarige. Door de wijziging kan nu ook de volwassene die de alcohol koopt en vervolgens doorgeeft aan een minderjarige een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Proeverijen en cursussen
Het was voorheen verboden voor slijterijen om betaalde proeverijen te organiseren. De nieuwe Alcoholwet biedt de mogelijkheid dat gemeenten kunnen bepalen dat slijterijen proeverijen mogen organiseren. Indien het organiseren van proeverijen wordt toegestaan, geldt dat maximaal 1 proeverij per dag en maximaal 3 proeverijen per week mogen worden georganiseerd. Daarnaast mag een proeverij alleen plaatsvinden buiten de normale openingstijden van de slijterij, maar binnen de tijden van de Winkeltijdenwet. Deelnemers moeten zich vooraf melden, inloop is derhalve verboden. Tijdens de proeverij mag een slijterij uitsluitend drank voor thuisgebruik verkopen welke tijdens de proeverij worden geschonken. De verkoop van andere soorten drank tijdens of na afloop van de proeverij is verboden.

Overige veranderingen
Een andere verandering betreft de verstrekking van alcoholhoudende drank op vaar- en voertuigen. Onder de Alcoholwet krijgen gemeenten de bevoegdheid om te bepalen dat op vaar- en voertuigen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende drank wordt verstrekt, een medewerker aanwezig moet zijn die beschikt over voldoende kennis en inzicht van sociale hygiëne. Hiermee kan het risico op overlast door bijvoorbeeld commerciële bierfietsen of partybussen worden verkleind.

Ernst Jan van de Velde
Als voormalig hotelier richt Ernst Jan zich nu als advocaat op de horeca, hij is dan ook initiatiefnemer en drijvende kracht van de sectie Hotels & Hospitality binnen Hoens & Souren Advocaten. Ernst Jan heeft kennis van het ondernemings-, insolventie- en arbeidsrecht. Neem contact op met Ernst Jan.

Met medewerking van student-stagiaire Eshley Dexel