Verhuurders en huurders opgelet!

Door :

12 juli 2022

Op 7 juli 2022 is er een uitspraak [1] gepubliceerd van de rechtbank Den Haag over de huurkorting vanwege sluiting door opgelegde coronamaatregelen van de overheid. De huurder, een Italiaans restaurant, vordert in deze uitspraak huurkorting van de verhuurder wegens verminderde omzet.

Onderwerp van debat
Wie heeft de stelplicht en bewijslast bij bepaling van de hoogte van gevorderde huurkorting en hoe controleerbaar moeten die cijfers zijn?

Volgens huurder zou het omzetverlies blijken uit de overgelegde niet-onderbouwde Exceloverzichten. De huurder is vervolgens in de gelegenheid gesteld om zijn cijfers te onderbouwen, zodanig dat deze controleerbaar zijn. Daaropvolgend legt huurder omzetcijfers over gebaseerd op gegevens van de accountant, btw-aangiften en kassa-uitdraaien.

De verhuurder maakt hiertegen bezwaar. Met de één op één doorgevoerde vaste lasten uit 2019 wordt geen rekening gehouden met de kostenbesparingen die van belang zijn voor de berekening van de huurkorting. Denk aan energiekosten, schoonmaakkosten etc. De kantonrechter gaat hier in mee en wijst de vordering tot huurkorting af.

Kortom, het is aan de huurder om ervoor te zorgen dat de cijfers duidelijk én controleerbaar zijn. Dat was hier niet het geval.

Wat had de huurder wel kunnen doen?
Het overleggen van een (concept) jaarrekening of gespecificeerde btw-aangiften door de huurder had meer duidelijkheid kunnen geven over de (afgenomen) vaste lasten. Daarbij had kunnen worden voldaan aan de eis van controleerbaarheid van die cijfers met een accountantsverklaring.

Begrijpelijke uitspraak
Dit Italiaanse restaurant heeft het nakijken. Ik begrijp deze uitspraak wel. De pijn verdelen tussen huurder en verhuurder is een solidaire gedachte, maar daarvoor is wel vereist dat de huurder volledig inzicht geeft in de cijfers. De verhuurder beschikt in dat kader immers over een aanzienlijke informatieachterstand. Het al dan niet bewust misleiden van de verhuurder, wordt door de kantonrechter gesanctioneerd door het afwijzen van de vordering.

Meer weten over huurkorting? Of andere vragen over huurrecht? Neemt u dan vrijblijvend contact op per e-mail of telefoon met Nickey van Collem.

[1]  ECLI:NL:RBDHA:2022:6613

Dit artikel is door Nickey van Collem op 8 juli 2022 gepubliceerd op LinkedIn.