Wie mag EPAL/europallets repareren?

Door :

25 juli 2018

Pallethandel Zoetermeer (“PHZ”) handelt in pallets, met name zogenaamde europallets. Veel van die pallets zijn voorzien van het merk EPAL. Eenmalig heeft PHZ EPAL-pallets gerepareerd. Deze reparaties waren overigens uitgelokt door de houder van het merk EPAL, een Duitse vereniging. Deze vereniging vindt dat alleen haar eigen licentienemers EPAL-pallets mogen repareren.

EPAL daagde PHZ voor de rechtbank Den Haag. De rechtbank wees de eis van EPAL toe en verbood PHZ om EPAL-pallets te verhandelen die gerepareerd zijn door anderen dan licentienemers.

Dit was niet aanvaardbaar voor PHZ. Pierre van Voorst van Hoens & Souren stelde namens haar hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank. En met succes. Op 3 juli 2018 bepaalde het gerechtshof dat zoiets niet aan PHZ verboden kan worden. In de woorden van het hof:

“Met andere woorden: anders dan EPAL betoogt is het niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets nadat zij met toestemming van die merkhouder in de handel zijn gebracht uitsluitend door bepaalde (rechts)personen – haar leden/licentienemers – volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven.”

Zie hier voor de uitspraak van het Haagse hof.