Ondernemer krijgt huuropzegging van gemeente. Wat nu?

Een aantal ondernemers huurde op een bedrijventerrein van de gemeente. De gemeente zegde aan alle ondernemers de huur op omdat zij een andere bestemming wilde geven aan het terrein.

Onze opdracht

Drie ondernemers klopten bij Hoens & Souren aan voor advies en bijstand. Wij kregen de opdracht om een oplossing te bewerkstelligen die zoveel mogelijk in dienst zou staan van de continuïteit van de ondernemingen.

Onze aanpak

Wij adviseerden om eerst een positie te creëren door verweer te voeren tegen de huuropzeggingen. Omdat het ging om huur van onbebouwde grond, door de ondernemers zelf bebouwd, wisten we dat de positie van onze cliënten moeilijk was. Mede daarom voerden wij tegelijkertijd verweer tegen de door de gemeente beoogde wijziging van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. In die zaak keurde de Raad van State de wijzigingen van het bestemmingsplan voor de desbetreffende percelen af. We brachten die uitspraak in in de door de gemeente gestarte procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.

De kantonrechter vond de uitspraak van de Raad van State van belang en wees de vordering van de gemeente af. De gemeente stelde hoger beroep in tegen die uitspraak. Dit was het moment om met de gemeente in gesprek te treden.

Het resultaat

Voor de eerste cliënt bereikten wij een snelle oplossing. Deze kon voor een zeer schappelijke prijs een stuk grond op een ander industrieterrein kopen en de gemeente betaalde een fors bedrag voor de verplaatsing van de onderneming.

De tweede cliënt koos voor een langer traject. We kwamen herplaatsing van het bedrijf overeen, waarbij onze cliënt vergoed zou worden op basis van een onteigeningsprocedure. We droegen de zaak over aan een specialist op dat terrein. Jaren later kon de client zijn onderneming heropenen op een prachtige nieuwe locatie. Hij had de grond voor ‘een prettige prijs’ kunnen kopen van de gemeente en een stevige vergoeding meegekregen voor de kosten van de verplaatsing. Alle jaren die hij had doorgebracht op de oude locatie had hij geen huur hoeven te betalen.

En de derde cliënt? Die had in een vroeg stadium besloten om geen gebruik meer te maken van onze diensten. Daar zouden ze wel eens spijt van kunnen hebben gekregen.

Vragen? Neem contact op met Mykel Beekman.