Succesvol verweer koper bedrijfspand tegen procedure projectontwikkelaar

Een bedrijfspand was volgens de projectontwikkelaar opgeleverd, maar de koper (onze cliënt) weigerde het laatste deel van de overeengekomen koop- en aanneemsom te voldoen omdat het bedrijfspand nog diverse gebreken vertoonde (met name aan installaties). De projectontwikkelaar had vervolgens beslag gelegd en weigerde de tekortkomingen te herstellen.

Onze opdracht

De koper heeft ons gevraagd hem bij te staan in de door de projectontwikkelaar aangespannen procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Niet alleen bij de in te dienen Memorie van Antwoord, maar ook bij de mondelinge behandeling. Daarnaast wilde onze cliënt graag dat het beslag zou worden opgeheven en prefereerde hij een uitkomst waarbij het herstel spoedig zou worden uitgevoerd boven een langdurige procedure.

Onze aanpak

Onze cliënt was weliswaar bereid om het restant van de koop- en aanneemsom te voldoen, maar dan moest het wel zeker zijn dan de punten naar tevredenheid zouden worden opgelost. Echter, de procedure was door de wederpartij al aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de wederpartij erkende de gebreken niet. Daarom is besloten om eerst verweer te voeren tegen de vordering, waarbij de tekortkomingen werden benoemd zodat een deskundige arbiter van de Raad van Arbitrage hierover een oordeel kon vormen. Tijdens de mondelinge behandeling werd duidelijk dat de deskundige arbiter de meeste door onze cliënt geconstateerde gebreken ook als een daadwerkelijke tekortkoming zag. Dit bericht kwam ook aan bij de wederpartij (de projectontwikkelaar) en dit was het moment dat zij ook over herstel wilden gaan praten.

Het resultaat

In plaats van een uitspraak en mogelijk nader onderzoek af te wachten, hebben wij aangestuurd op een snelle en praktische oplossing. Er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de gebreken zijn opgenomen, het herstel en een termijn daarvoor. Tevens is bepaald dat het resterende deel van de koop- en aanneemsom zou worden gestort op de derdenrekening van ons kantoor, zodat het beslag kon worden opgeheven. Per gebrek is een bedrag opgenomen dat vanaf onze derdenrekening voldaan werd als het conform de afspraak was opgelost. Op deze wijze bleef de druk er op bij de projectontwikkelaar om de (onder)aannemers de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. Al spoedig waren de gebreken hersteld en werd de projectontwikkelaar voldaan. De procedure werd vervolgens ingetrokken door de projectontwikkelaar, die ook de kosten van de procedure moest dragen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van bouwrecht? Neem dan contact op met Mykel Beekman.