D.R.A.M.P. project

Door :

31 augustus 2022

Deze zomer is het D.R.A.M.P. project (Diversion, Restorative and Mediation Procedures in PIF Crimes) afgerond. Het resultaat is een overzicht van alternatieve afdoeningsmodaliteiten in lidstaten van de Europese Unie in het kader van PIF-misdaden.

ADR- en de PIF-richtlijn
Het project is een initiatief van de Universiteit van Perugia en is gefinancierd door de Europese Commissie (OLAF: European Anti-Fraud Office). Per deelnemende lidstaat is onderzoek gedaan en verslag uitgebracht omtrent de implementatie van de PIF-richtlijn en andere nationale wetten inzake alternatieve wijzen van afdoening bij PIF-delicten.

PIF-delicten
PIF is een collectieve naam voor strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Bekende voorbeelden zijn zwendel, fraude (met Europees geld), corruptie, valsemunterij en witwassen.

Nederland
Mirjam den Haan en Robbert-Jan Lugard zijn benaderd door de Universiteit van Perugia om het onderzoek in Nederland uit te voeren en daar een rapport over te schrijven. De bijdrage over de Nederlandse alternatieve afdoeningsmodaliteiten is opgenomen in het rapport dat is gepubliceerd op de website van D.R.A.M.P.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Mirjam den Haan. Gerelateerde informatie vindt u hier (F.I.N.A.N.C.E).