Handel in beslagen auto’s niet meer mogelijk

Door :

6 april 2021

Een autobezitter meldt zich bij uw autobedrijf met de vraag of u zijn auto wilt inkopen. Er is een tekort aan voorraad dus u brengt direct een bod uit. De autobezitter gaat verrassend snel akkoord met uw bod en terwijl u de inkoopverklaring opmaakt, legt de autobezitter de kentekencard en tenaamstellingscode op tafel. U voert als erkend bedrijf de gegevens in via de Online Registratie Bedrijfsvoorraad-applicatie (ORB) en krijgt de melding: ‘tenaamstelling/vrijwaring niet mogelijk’. Wat is er aan de hand?

Tenaamstellingsblokkade
Met ingang van 1 april 2021 hoeft de deurwaarder niet meer op pad om beslag te leggen op een voertuig. Vanaf heden is het mogelijk om administratief beslag te leggen op voertuigen.[1] De deurwaarder legt het administratief beslag vanachter zijn bureau en meldt dit vervolgens bij de RDW.[2] Overschrijven / vrijwaren van het kenteken is daardoor niet meer mogelijk. U wordt als koper van de auto beschermd tegen de eigenaar die de beslagen auto aan u verkoopt. U kunt de auto niet meer opnemen in uw bedrijfsvoorraad.

Voorheen fysiek beslag
Tot dusverre kon beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens alleen fysiek plaatsvinden. De deurwaarder moest het voertuig opzoeken en er een biljet op aanbrengen of daadwerkelijk in beslag nemen. Deze wijze van beslaglegging is nog altijd mogelijk, maar dient daarnaast per 1 april 2021 ook door de deurwaarder te worden ingeschreven in het kentekenregister. Het (uitsluitend) fysieke beslag blijft van toepassing voor voertuigen zonder kenteken en voertuigen met een buitenlands kenteken.[3]

Waarom beslag?
De deurwaarder kan beslag leggen op onder andere voertuigen met het doel deze te verkopen en de opbrengst onder aftrek van de executiekosten aan de schuldeisers(s) van de eigenaar van het voertuig uitkeren. Voor het administratief beslag hoeft de deurwaarder de deur niet meer uit. We spreken daarom ook van bureaubeslag. Dat scheelt kosten en komt ten goede aan de opbrengst en dus aan de schuldeisers.

Hoe zit het met uw eigen voorraad?
Voertuigen in uw bezit en voorzien van een Nederlands kenteken zijn ook vatbaar voor administratief beslag, dat naast de deurwaarder ook door de Belastingdienst en belastingdeurwaarders van lagere overheden gelegd kan worden.

Wanneer eindigt het beslag?
Het beslag kan worden opgeheven door de deurwaarder.[4] Het heeft geen zin om met de RDW daarover te bellen.[5] Na opheffing van het beslag is het voertuig weer vrij verhandelbaar en is wijziging van de tenaamstelling mogelijk. U kunt onder andere via ‘Online Voertuig Informatie’ onder ‘status van het voertuig’ controleren of er een tenaamstellingsblokkade op het voertuig zit.

Brede schuldenaanpak
De wetswijziging maakt onderdeel uit van Wet Herziening van beslag- en executierecht.[6] Doel van deze wet[7], die deels al op 1 oktober 2020 in werking is getreden, is onder meer om te voorkomen dat mensen met schulden nog verder in de problemen raken. Daarnaast is een aantal praktische zaken, waaronder beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens, gemoderniseerd.

Wat kunt u doen?
Wordt u geconfronteerd met een tenaamstellingsblokkade? Wijs de eigenaar daar dan op en neem het voertuig niet aan. Normaal gesproken is de eigenaar van het beslag op de hoogte, omdat een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming niet later dan drie dagen aan degene ten laste van wie het beslag is gelegd is betekend.[8] Vragen? Mail naar brouwers@hslaw.nl

[1] Art 442 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
[2] https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/beslag-inschrijven-of-stopzetten-in-het-kentekenregister
[3] Art 440 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
[4] Art 442 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
[5] Een tenaamstellingsblokkade kan ook andere oorzaken hebben
[6] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag–en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
[7] https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200618/publicatie_wet_3/document3/f=/vl9le1bov8z3.pdf
[8] Art 442 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Dit artikel is door Maarten Brouwers op 1 april 2021 gepubliceerd op LinkedIn.