Horeca: kwijtschelding NOW-schuld door UWV

Door :

7 februari 2024

De horeca heeft het zwaar te verduren heeft gehad tijdens de coronapandemie, maar ook daarna gaat het veel horecaondernemers niet voor de wind. Horecaondernemers besluiten te stoppen met hun zaak vanwege de gestegen kosten en de schulden uit coronatijd die moeten worden afbetaald. Het is voor veel ondernemers simpelweg niet meer financieel te bolwerken. De NOW-regeling, ooit bedoeld als een levenslijn voor ondernemingen, blijkt nu een struikelblok te zijn. Het terugbetalen van ontvangen voorschotten drijft menig ondernemer in het nauw. Deze regeling is in het leven geroepen zodat personeel tijdens de coronapandemie doorbetaald kon worden. Maar waar moet je als horecaondernemer nu precies op letten bij het terugbetalen van die NOW-regeling en hoe voorkom je dat je in de problemen komt?

Waarom moet de NOW-regeling worden terugbetaald?

De NOW-tegemoetkoming is in coronatijd als voorschot uitgekeerd op basis van het door de horecaondernemer geschatte omzetverlies. Per aanvraagperiode moest een definitieve berekening worden aangevraagd. Wanneer het bedrag van het ontvangen voorschot hoger bleek dan het bedrag van de definitieve tegemoetkoming, moet de ondernemer het verschil tussen deze bedragen terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het feitelijke omzetverlies achteraf lager bleek dan van tevoren ingeschat of als de loonsom in die periode is gedaald.

Het terugbetalen van de NOW-regeling; ruimte voor coulance?

Het UWV zal de ondernemer een beslissing sturen met daarin de definitieve berekening. In principe is het de bedoeling dat het bedrag in één keer wordt terugbetaald, maar het UWV komt ondernemers tegemoet wanneer dit niet mogelijk is. Het is namelijk mogelijk om een betalingsregeling af te spreken of om uitstel van betaling aan te vragen. Een betalingsregeling kan eenvoudig via de website van het UWV worden aangevraagd waarbij de terugbetaling in maximaal 60 maandelijkse termijnen mag plaatsvinden. Het is wel belangrijk dat een betalingsregeling wordt aangevraagd voordat de termijn verstreken is die in de beslissingsbrief van het UWV is genoemd. Uitstel van betaling kan voor maximaal 12 maanden worden aangevraagd.

Kwijtschelding als ultimum remedium

In eerste instantie was een kwijtschelding van de NOW-schuld alleen mogelijk via een bestuursrechtelijk kwijtscheldingsverzoek in de zin van artikel 4:94a Awb en een verzoek via de WHOA, maar een kwijtschelding vond slechts bij hoge uitzondering plaats. In de praktijk bleek dit beleid onvoldoende te werken. Het UWV heeft in oktober 2023 daarom het beleid herzien.

Als het voor een horecaondernemer absoluut onmogelijk is om de NOW-regeling terug te betalen, kan kwijtschelding in twee situaties uitkomst bieden: als de horecaondernemer de horecazaak wil beëindigen en openstaande schulden wil terugbetalen en wanneer de horecaondernemer zonder schulden wil doorgaan met zijn zaak.

Er bestaan vijf voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om succesvol een kwijtschelding aan te vragen:

1.      De onderneming verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar schulden;

2.      Er moet een definitieve berekening zijn aangevraagd over alle aanvraagperiodes; waarover de horecaondernemer een voorschot heeft ontvangen zodat de hoogte van de totale NOW-schuld duidelijk is;

3.      Er moet duidelijkheid zijn omtrent de financieel-economische situatie van de horecazaak;

4.      De horecaondernemer moet een overzicht aanleveren van alle schulden en schuldeisers;

5.      Er mag geen sprake zijn van fraude of misbruik van de NOW-regeling.

Een financiële reddingsboei

Er is dus hoop voor de – financieel – in het nauw gedreven horecaondernemer. Het UWV biedt horecaondernemers de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling. Een adempauze die, zij het tijdelijk, ruimte creëert voor herstel. Voor de horecaondernemer die te maken heeft met een onoverkomelijke financiële last, biedt kwijtschelding als laatste redmiddel uitkomst. De weg naar bevrijding is in dat geval echter niet gemakkelijk; vijf voorwaarden vormen de poortwachters van deze laatste uitweg.

De horecasector is veerkrachtig; het is een sector die niet alleen vecht voor haar bestaan, maar ook voor het behoud van de culinaire hartslag van de samenleving!

Meer weten?

Neem contact op met Maureen Bulk.