Maximale huurverhoging vrije sector woning

Door :

12 mei 2021

Sinds 1 mei 2021 is de vrije sector huur weer een beetje minder vrij. De komende drie jaar is de jaarlijkse huurverhoging gemaximeerd op inflatie plus 1%.

Liberalisatiegrens
Huurwoningen met een (terechte) huurprijs van meer dan € 752,33 per maand vallen in de vrije sector (ook wel geliberaliseerde huur genoemd). Huurprijzen daaronder vallen in de sociale sector. In de sociale sector gold reeds dat de huurprijsstijging was gemaximeerd en wel op een jaarlijks door het kabinet vast te stellen percentage. Vanwege de gevolgen van Corona, althans zo wordt het gepresenteerd, worden ook de huurprijsstijgingen van de vrije sector de komende drie jaar gemaximeerd op 1% bovenop de inflatiecorrectie. Dit is ongeacht welke afspraken er tussen de huurder en verhuurder zijn overeengekomen, wanneer en op welke wijze die afspraken zijn gemaakt of vastgelegd.

Huurcommissie
Huurders in de vrije sector hadden al de mogelijkheid om de aanvangshuur te laten testen door de Huurcommissie. Dit kan binnen zes maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan en zelfs tot zes maanden na afloop van de huurovereenkomst als het een tijdelijke huurovereenkomst korter dan twee jaar betreft. Indien de verhuurder ten onrechte een huurprijs boven de liberalisatiegrens hanteert, dan wordt de huurprijs door de Huurcommissie aangepast aan de prijs die correspondeert met het puntensysteem. Is de huurprijs terecht boven deze grens, dan doet de Huurcommissie geen uitspraak. Huurders in de vrije sector hebben nu ook de mogelijkheid om een huurverhoging aan de Huurcommissie voor te leggen, zoals huurders in de sociale sector dat al konden.

Verdere beperkingen
Er zijn geluiden dat in de toekomst de huurprijs is de vrije sector mogelijk bepaald gaat worden aan de hand van het puntensysteem, zoals dat in de sociale sector reeds geschiedt (Huurprijscheck en puntentelling | Huurcommissie). Dat zou een fors ingrijpen zijn in de marktwerking, wat nu juist het kenmerk is van de geliberaliseerde huur. De markt is momenteel weliswaar overspannen en de huurprijzen zijn hoog, maar dat geldt ook voor de koopprijzen van woningen, wat allemaal een gevolg is van een gigantisch woningtekort. Dat tekort is niet op te lossen door de overheid door huurprijzen aan banden te leggen, maar door meer en sneller te bouwen en daartoe de benodigde vergunningen te verstrekken.

Heeft u een vraag?
Bent u huurder of verhuurder van een vrije sector huurwoning en heeft u vragen over de liberalisatiegrens of huurprijsaanpassingen, of bij het opstellen of beoordelen van de huurovereenkomst, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Mykel Beekman

Telefoon: 079 – 342 02 50 of 06 – 42 77 84 13

Dit artikel is door Mykel Beekman op 5 mei 2021 gepubliceerd op LinkedIn.