Auto verkocht met onjuiste km stand? Koper mag koop ontbinden!

Door :

27 mei 2021

De consument die geconfronteerd wordt met een onjuiste kilometerstand van de bij een autobedrijf aangekochte auto mag de koopovereenkomst onder omstandigheden op grond van non-conformiteit ontbinden. Dat heeft de kantonrechter te Zwolle bij vonnis van 18 mei 2021 maar weer eens bevestigd.[1]

Geadverteerde en afgelezen kilometerstand
Na aankoop en een aanbetaling door de consument ter hoogte van € 500,00 (van de totale koopsom van € 11.500,00) ontdekt de consument dat de geadverteerde en afgelezen kilometerstand van de Audi A4 niet de werkelijke stand is. Op de koopovereenkomst heeft het autobedrijf in voorgedrukte tekst opgenomen dat, kort gezegd, het autobedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld als de afgelezen kilometerstand buiten zijn schuld om achteraf onjuist blijkt te zijn.

Non-conformiteit of dwaling?
De consument vordert naast terugbetaling van de aanbetaling van € 500,00 ontbinding van de overeenkomst, hij heeft immers niet de auto gekocht met de kilometerstand zoals vermeld in de advertentie. Subsidiair beroept de consument zich op dwaling, het autobedrijf wist of behoorde naar de mening van de consument te weten dat de kilometerstand niet klopte en heeft de consument daarover niet ingelicht. De consument had bij een juiste voorstelling van zaken de Audi niet gekocht.

Rechtsgeldige ontbinding op grond van non-conformiteit
Op grond van de wet moet de gekochte zaak beantwoorden aan de overeenkomst. Dan is er sprake van conformiteit. Als de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten is de zaak non-conform. Daarvan afwijken bij overeenkomst, zoals hier is gedaan, mag niet ten nadele van de consument. De consument wordt immers beschermd ten opzichte van de professionele verkoper. De kantonrechter oordeelt dat de auto niet conform de koopovereenkomst is omdat de werkelijke kilometerstand afwijkt van de in de koopovereenkomst vermelde stand. Daarom is de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. Herstel van de tekortkoming is in dit geval immers niet mogelijk. Het autobedrijf moet de aanbetaling terugbetalen aan de consument.

Onderzoeksplicht verkoper
De kantonrechter neemt in de overweging mee dat de onderzoeksplicht van de professionele verkoper verder gaat dan de onderzoeksplicht van de consument. Het autobedrijf zal inlichtingen moeten verschaffen om de conformiteit te waarborgen. Dat heeft het autobedrijf in dit geval onvoldoende gedaan.

Voorgedrukte exoneratieclausule
Nu het autobedrijf zich beroept op de standaard voorgedrukte exoneratieclausule op de koopovereenkomst is de kantonrechter van oordeel dat onvoldoende expliciet en ondubbelzinnig aan de consument is meegedeeld dat de kilometerstand mogelijk onjuist zou zijn.

Tip: wees expliciet en ondubbelzinnig!
Het gaat om de gewekte verwachtingen ten aanzien van conformiteit. Als in dit geval het autobedrijf expliciet en ondubbelzinnig had verwezen naar het bestaan van de mogelijke onjuistheid van de afgelezen kilometerstand, bijvoorbeeld door de exoneratieclausule handmatig op de order te schrijven met een aanvullende paraaf van koper en verkoper, dan had de kantonrechter mogelijk in het voordeel van het autobedrijf geoordeeld. De consument had dan immers weloverwogen met kennisname van de twijfel over de kilometerstand de auto gekocht.

Teruggedraaide kilometerstand non-conform?
Het gaat er niet om dat auto’s met een mogelijk teruggedraaide teller bij voorbaat non-conform zijn. Die auto’s zijn er helaas en ook het autobedrijf kan daarmee onbekend zijn. Het gaat erom dat in geval van twijfel over de juistheid van de afgelezen kilometerstand de consument daarvan door het autobedrijf expliciet en ondubbelzinnig op de hoogte is gebracht en op basis daarvan een koop sluit tegen een bijbehorende en passende koopprijs.

Lees meer over non-conformiteit bij consumentenkoop

Vragen over non-conformiteit?

Stuur een mail naar Maarten Brouwers of bel 31 (0)6 42778419

[1] ECLI:NL:RBOVE:2021:2072

Dit artikel is door Maarten Brouwers op 26 mei 2021 gepubliceerd op LinkedIn.