Van 6 naar 12 maanden 'wettelijke garantie' en non-conformiteit

Door :

23 december 2021

Non-conformiteit en de gebruikte auto
Vooruitlopend op 2022 is er onzekerheid bij autobedrijven: de ‘wettelijke garantie’ gaat van 6 naar 12 maanden. De vraag is wanneer. Onze wetgever gaat het vermoedelijk niet halen om de Europese richtlijn tijdig te implementeren. Wat gaat er veranderen?

Verwachtingsmanagement?
Zoekend op ‘non-conformiteit’ en ‘auto’ op www.rechtspraak.nl zijn tientallen uitspraken over de afgelopen maanden te vinden. Autokopers verschillen nogal eens van mening met de verkoper of de afgeleverde auto nou wel of niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Verwachtingsmanagement? Of laat de verkochte auto ook de verkoper in de steek? Precies dat kenmerkt globaal het verschil tussen de wettelijke en contractuele (Bovag) garantie.

Non-conformiteit (of wettelijke garantie)
De auto moet na aflevering beantwoorden aan de koopovereenkomst. Bij non-conformiteit is dat niet het geval. De koper had kennelijk andere verwachtingen van de auto zoals omschreven in de koopovereenkomst, in samenhang met de mededelingen van de verkoper en de (technische) staat van de auto. Het non-conformiteitsbegrip staat ook wel bekend als de wettelijke garantie. Daarmee ontstaat de valkuil om aan het woord ‘garantie’ dezelfde betekenis toe te kennen als aan het contractuele garantiebegrip. De wettelijke garantie omvat echter meer dan technische gebreken.

Non-conformiteit bij consumentenkoop: de autoverkoper is aan zet
Uitgangspunt is dat de koper de non-conformiteit zal moeten stellen en zo nodig bewijzen. De consument-koper (die koopt van een professionele partij) krijgt het voordeel van de twijfel. Indien de afwijking zich binnen 6 maanden na aflevering openbaart, dan geldt dat de afwijking al bestond ten tijde van de aflevering. Dat is een wettelijk vermoeden. De verkoper moet dan bewijzen dat het gebrek een heel andere oorzaak heeft en dat het niet aan de auto zelf heeft gelegen. Praktisch gezegd: bewijst u maar eens dat die startmotor niet vanzelf defect is geraakt, maar door een heel andere oorzaak, oftewel een oorzaak die zich na de aflevering heeft voorgedaan.

Termijn wettelijk vermoeden van 6 naar 12 maanden
Voor koopovereenkomsten tussen consument en professional wordt deze termijn met minimaal 6 maanden verlengd, zodra de richtlijn geïmplementeerd is. De consument krijgt een nog betere bescherming en de verkoper kan over een langere periode geconfronteerd worden met claims waarbij hij te maken krijgt met het wettelijk vermoeden.

Wettelijke garantie uitsluiten?
U kunt de wettelijke garantie (een beroep op non-conformiteit) niet uitsluiten bij consumentenkoop. Dat is in strijd met de wet. In de koopovereenkomst een zin opnemen als ‘zoals gezien en bereden’ of ‘geen garantie’? Zo’n algemeen beding zal al snel door de rechter geïnterpreteerd worden als het uitsluiten van de wettelijke garantie en is dus weinig zinvol.

Wat kunt u wel doen?
Ken uw voorraad! Breng de technische status ervan goed in kaart en wees open en duidelijk over de eigenschappen van de auto. Ontbreken specifieke eigenschappen die de koper normaal gesproken zou mogen verwachten? Neem dit dan expliciet op in de koopovereenkomst. Dat verlaagt de kans dat achteraf met succes een beroep gedaan wordt op non-conformiteit. Werkt het fabrieksnavigatiesysteem niet tijdens de verkoop en vindt de klant dat geen issue omdat hij toch altijd Google Maps gebruikt? Leg dat expliciet vast in de koopovereenkomst.

Moet u straks 12 maanden garantie geven?
De wet zegt niet dat u garantie moet geven. De wet zegt wel dat u de wettelijke garantie niet mag uitsluiten voor de consument. Het verlengen van de contractuele garantie van 6 naar 12 maanden is meer een commerciële afweging dan een wettelijke noodzaak. Hoe dan ook: verhoog de garantievoorziening voor 2022 of klop aan bij een garantieverzekeraar.

Update 27 april 2022
Per 27 april 2022 is de termijn van 6 naar 12 maanden verlengd. De termijn voor de ‘omgekeerde bewijslast’ van 12 maanden is van toepassing op koopovereenkomsten die na die datum gesloten zijn tussen professional (verkoper) en consument (koper).

Vragen over non-conformiteit of wettelijke garantie?

Lees meer of een mail naar Maarten Brouwers of bel 31 (0)6 42778419

Dit artikel is geschreven voor Aftersales Magazine, verschenen in magazine 12-2021 en online gepubliceerd op 20 december 2021.