Vennootschap na turboliquidatie failliet verklaard

Door :

7 september 2022

Vennootschap na turboliquidatie failliet verklaard

Wanneer geen baten meer aanwezig zijn in een rechtspersoon, kan op eigen initiatief de rechtspersoon worden ontbonden. Ook wanneer er nog schulden aanwezig zijn. De achtergebleven schuldeisers komen hier vaak pas later achter en vissen achter het net. Of toch niet?

Faillissementsaanvraag ontbonden vennootschap

Deze schuldeiser (Eneco) liet het er niet bij zitten en besloot om het faillissement aan te vragen van de ontbonden vennootschap. De rechtbank[1} diende de vraag te beantwoorden of summierlijk sprake is van (mogelijke) baten en of aan de vereisten voor faillietverklaring is voldaan.

Zijn er nog baten?

De rechtbank komt tot het oordeel dat er mogelijke baten aanwezig zijn uit een vordering op de voormalig bestuurder wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De jaarrekeningen zijn namelijk te laat gedeponeerd. Ook is er naast deze schuldeiser nog een steunvordering van de belastingdienst. Kortom, aan alle vereisten voor de faillietverklaring is voldaan.

Corona en belastingschuld

Gelet op de economische gevolgen van corona, is de verwachting dat veel ondernemers niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het Financieele Dagblad kopte op 31 augustus 2022 dat 135.000 ondernemers in de problemen komen vanaf 1 oktober 2022, wanneer zij hun uitgestelde belastingschuld moeten terugbetalen. Een toename in het aantal turboliquidaties is het vooruitzicht.

Wordt de vordering voldaan?

Overigens, het is maar de vraag of Eneco haar vordering via deze weg alsnog betaald krijgt. Aangezien dit afhankelijk is van een aantal factoren, is die kans niet heel groot.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Om achtergebleven schuldeisers in dit soort situaties beter te beschermen is er een wet in behandeling bij de Tweede Kamer. De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie introduceert kortgezegd een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders.

Wilt u weten hoe u uw vordering als achtergebleven schuldeiser mogelijk alsnog voldaan kunt krijgen? Neem dan contact op met Nickey van Collem.

Gerelateerde blogs

[1] ECLI:NL:RBDHA:2022:8740

Dit bericht is door Nickey van Collem op 1 september 2022 gepubliceerd op LinkedIn.