Witwas ondernemers hangt steeds vaker buiten

Door :

25 februari 2020

ING dient in verband met het beoordelen van integriteitsrisico‘s “zo nodig onderzoek te doen naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden”.

ING heeft onderzoek gedaan naar een Amsterdamse opticien, die een bankrekening bij haar aanhoudt. Dit is gebeurd naar aanleiding van een geautomatiseerde melding in maart 2019. De bank vraagt de opticien om duidelijkheid over de herkomst van gelden. Naar aanleiding van daarvan zegt de bank de rekening op. Te groot reputatierisico. De opticien vordert bij de rechter voortzetting van de bankrelatie.

Familie en vrienden uit Bangladesh hebben hem geldleningen verstrekt. De bedragen zijn allemaal contant uit Londen of Bangladesh meegenomen en omgewisseld in euro’s. Zijn basisinkomen geniet hij uit een WIA-uitkering, omdat hij door problemen met zijn voeten is afgekeurd.

Rechtbank: het komt voor risico van de rekeninghouder indien hij niet met stukken heeft onderbouwd wat de herkomst van de geleende bedragen is. Het integer banksysteem zoals de Wwft beoogt te beschermen, dient dan zwaarder dienen te wegen. De opzegging van de bankrekening is dan ook niet onaanvaardbaar (klik hier voor de uitspraak).