Uiteenlopende belangen bij een overname

Hoens & Souren advocaten begeleidt regelmatig overnames. Met name als er meer aandeelhouders zijn met verschillende belangen, vergt dat soms een meer diplomatieke aanpak. 

Bijvoorbeeld als twee verkopende aandeelhouders, die tevens een rol hebben in het management van de over te nemen onderneming, na de overname zullen aanblijven bij de koper, terwijl een of meer andere aandeelhouders worden geacht te worden uitgekocht en enkel voor een korte overdrachtsperiode betrokken blijven. 

Onze opdracht 

Begeleid de vertrekkende aandeelhouder naar een succesvolle verkoop. 

Onze aanpak 

Hoens & Souren stemt de onderlinge belangen af, vergaart diep inzicht in wat echt belangrijk is voor de cliënt en onderhandelt op het scherpst van de snede om de koper te bewegen om de belangen van onze cliënt te respecteren. 

De verschillende belangen tekenden zich af: de vertrekkende verkoper heeft een belang bij een zo hoog mogelijke koopprijs, terwijl de verkopers die aanblijven ook andere belangen hebben, variërend van toekomstperspectief, opties voor participatie, salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Als argument jegens de overige aandeelhouders is onder meer naar voren gebracht dat de vertrekkend aandeelhouder, mede gezien zijn leeftijd, minder perspectief had op een vervolgopdracht of dienstverband. Maar vooral dat hij aan de basis had gestaan van de te verkopen onderneming en deze had uitgebouwd tot een succesvol bedrijf in de grootkeukenbranche. 

Het resultaat 

De vertrekkend aandeelhouder ontving een groter aandeel van de koopprijs dan de overige aandeelhouders, die een rol zouden gaan spelen in het management van de koper, lees: meer goodwill-vergoeding. De andere aandeelhouders vervolgden hun carrière bij een mooie werkgever. Alle partijen waren tevreden met het eindresultaat. 

Neem contact op met Frederik Barthel.